V krásnom prostredí Trlenskej doliny na jezuitskej chate sa uskutočnilo v dňoch 15 – 17. 3.2019 stretnutie jezuitských miništrantov z celého Slovenska vo veku 12 – 16 rokov.

Témou tohto pôstneho miništrantského stretnutia bolo 12 apoštolov, ich spoločenstvo a služba.
Za pomoci zaujímavých aktivít takými ako – pletenie ozdobných košíkov rôznych tvarov z pedigu, spoločná modlitba a slávenie svätej omše, práca so Svätým písmom, prechádzka v prírode a rôzne iné spoločenské hry, bolo možné priblížiť sa k poslaniu 12 apoštolov a zároveň tak zažiť i spoločenstvo so samým Kristom, ktorý si povoláva ako apoštolov, tak i našich miništrantov do svojej služby.

Text: Jaroslav Šofranko SJ
Foto: Peter Kalabus