Konalo sa to už hádam po dvadsiaty šiesty raz. Tábor pre miništrantov zorganizovala Spoločnosť Ježišova v spolupráci s laickými pomocníkmi a priateľmi v dňoch 14.-20. júla 2019 na chate v Trlenskej doline pri Ružomberku.
Nosnou témou bolo zjednotenie a posilnenie ríše. 18 miništrantov, 10 animátorov a vedúcich, dve kuchárky, jeden zdravotník (lekár) a jeden kňaz vytvorili spoločenstvo medzi sebou a s Bohom. Počasie nám prialo, jedlo chutilo, dobre sa spalo, zdravíčko slúžilo a aj na modlitbu došlo. Vďaka tomu všetkému sa nám podarilo ríšu zjednotiť.
Počas miništrantských dní nechýbali veci ako výroba rytierskej výbavy, výučba streľby lukom, súboje s mečom, brodenie cez rieku a prechod po lane ponad ňu, zlaňovanie skalnatého previsu, futbalový turnaj, kolotoč, opekačka a nočná hra a modlitba s fakľami pri lurdskej jaskynke. Silu k tomu všetkému nám dávali sv. omše v Kaplnke P. Márie Snežnej. Viac si už pozrite na fotografiách v galérii.
Vďaka Bohu a všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli prežiť tento hodnotný týždeň.

Peter Sabol SJ
Foto: Tadeáš Petrášek