Spoločnosť Ježišova spolu s občianskym združením Cesta domov pripravujú v poradí už štvrtú skupinu dobrovoľníkov pre projekt Misia India. V lete budúceho roka (júl – august 2018) pozývajú na trojtýždňovú cestu do južnej Indie s cieľom aktívne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Pobyt v Indii je možné rozšíriť o dva týždne cestovania a spoznávania projektov OZ Cesta domov, ktoré absolvujú spolu s dobrodincami, ktorí podporujú vzdelávanie konkrétnych indických detí.

Viac informácií je možné nájsť aj na www.cestadomov.sk