Najbližšia nedeľa je Misijná nedeľa, s ktorou je spojená zbierka na misie. V jezuitských kostoloch zbierame na jezuitské misijné diela. V minulom roku sme sumou  31 456 € podporili naše misie na Ukrajine, v Afrike, Indii a iné misijné projekty.

V tomto kontexte vám prinášame svedectvo Margity Kačányiovej, ktorá pôsobí medzi najchudobnejšími v Ugande a ktorej projekty dlhodobo podporujeme.

Milí ľudia dobrej vôle, srdečne Vás pozdravujem, ďakujem za Vaše modlitby, lásku a ochotu, ktorú preukazujete v pomoci chudobným a núdznym tu v Ugande. Moje meno je Margita Kačányiová a už takmer pätnásť rokov slúžim na severe Ugandy, vo veľmi chudobnej oblasti, ktorú trápia nepriaznivé klimatické podmienky, veľký výskyt malárie, vysoká pozitivita HIV a v neposlednom rade utečenci z Južného Sudánu hľadajúci pomoc a úkryt pred vojnovým konfliktom vo vlastnej krajine. Z týchto dôvodov je pre mnoho ľudí život veľmi náročný, počnúc od zabezpečovania základných ľudských potrieb ako sú jedlo a pitná voda. V tejto situácii trpia najmä deti, ktoré sú odkázané na pomoc dospelých a často sú zanedbávané. Keďže som sama vyrastala v detskom domove, matka ma opustila a otca som nikdy nepoznala, pomoc práve týmto deťom je zakorenená hlboko v mojom srdci.

V Ugande som stála pri zrode centra pre HIV pozitívne deti, ktoré sa nám podarilo vybudovať so Slovenskou katolíckou charitou. Centrum sa rokmi rozrástlo a aktuálne sa stará o 55 HIV-pozitívnych detí. Nedávno som založila nový projekt, v ktorom sa starám o 8 detí, ktoré sú buď siroty alebo ich rodičia opustili, lebo sa nedokázali o ne postarať. Medzi týmito deťmi sa nachádzajú dvaja súrodenci, chlapček 12 rokov a dievčatko 5 rokov, ktorým tento rok v auguste mladá matka zomrela na rakovinu hrtana. Ďalej mám 3,5 ročné dvojičky, chlapcov, ktorých otec zbil a vyhodil ich 22 ročnú matku na ulicu, bral ópium a nemal o ne záujem. Matka to po istej dobe nezvládla a opustila ich tiež, zostali sami. Ďalší pár dvojičiek má 7 rokov a ich sestra 8. Matka od nich odišla, lebo ich otec bol pijan a zlodej, vodil si domov ľahké ženy. Deti zostali so starou matkou, ktorá je sama fyzicky aj psychicky chorá, neschopná postarať sa o ne. Posledné dievčatko má 5 rokov, matka jej zomrela a otec nemá záujem sa o ňu starať. Tieto deti teraz spolu vyrastajú ako súrodenci, spolu s mojimi sociálnymi pracovníčkami sa staráme o ich duchovný rast, majú zabezpečenú pravidelnú stravu, ubytovanie a čo je veľmi dôležité, môžu chodiť do škôlky a do školy. Hlboko v mojom srdci vnímam, že je veľmi dôležité im dať nielen lásku a domov, ale im aj ukázať, že môžu žiť dôstojný život a nemusia opakovať chyby svojich rodičov, ktorí sami nedostali dobré základy od svojich rodičov. Len postupným snažením môžeme prelomiť kolobeh nešťastných osudov, a to podporou vzdelávania detí a pozitívnym príkladom.

Za peniaze, ktoré posielajú dobrí ľudia zo Slovenska, kupujem deťom stravu, oblečenie a platím školské poplatky, ktoré v Ugande nie sú nízke. Zároveň platím sociálne pracovníčky, ktoré mi pri výchove pomáhajú. Naša pomoc však nezostáva len pri týchto 8 deťoch. V okolitých dedinách je mnoho ďalších osudov, ktoré potrebujú pomoc. Tento rok som zaplatila školské poplatky 9 deťom, ktoré sú rovnako opustené siroty a bývajú u jednej dobrej ženy, ktorá sa o nich stará. Finančne sa starám aj o jedného chlapčeka, ktorý trpí vodnatieľkou mozgu. Matka ho kvôli tejto chorobe opustila, stará sa o neho stará mama. Platím mu lieky a liečebnú starostlivosť vrátane dopravy do nemocníc. Nedávno som finančne podporila aj troch seminaristov. Jeden nastúpil do 1. ročníka, ďalší je v 4. ročníku a posledný je diakonom, ktorý išiel na univerzitu. Opäť sú to chlapci polosiroty, ktorí nemali ľahký život. Budú z nich rehoľní kňazi, pedagógovia vyučujúci na základných a stredných školách, kde majú množstvo možností pozitívne ovplyvniť mladé generácie nielen chlapcov, ale aj dievčat. A v tom vidím obrovský zmysel – motivovať ľudí k lepšiemu životu vlastným pozitívnym príkladom. Poslednou oblasťou pomoci sú starí a chorí ľudia doma, ale aj v nemocniciach. Uganda má veľmi slabý sociálny systém, dôchodky tu pre väčšinu populácie neexistujú, keďže mnoho ľudí sa živí samo, a to obrábaním pôdy, pestovaním plodín a chovom dobytka. Starí ľudia často umierajú osamelí a bez pomoci. Preto sa snažíme ich sprevádzať v ich posledných chvíľach a podporovať nielen duchovne, ale postarať sa aj o ich výživu.

Na záver nechcem zabudnúť spomenúť, že z týchto peňazí od dobrých ľudí žijem aj ja sama. Tento rok oslávim 60 rokov, trpím cukrovkou, žalúdočnými vredmi a inými chorobami. Keďže obetujem všetok svoj čas pomoci druhým, starostlivosti o miestnu farnosť a modlitbe, nemám žiaden iný druh príjmu, avšak Dobrotivý Nebeský Otec ma zahŕňa svojou láskavou starostlivosťou a vďaka Jeho požehnaniam mi nič nechýba. Uňho vyprosujem aj dary milosti a požehnanie pre Vás všetkých, milí ľudia dobrej vôle.

Pre Vás, ktorým nie sú ľahostajné životy mnohých v tejto vzdialenej, chudobnej, no Bohom požehnávanej krajine. Dovoľte mi ešte raz sa Vám z celého srdca úprimne poďakovať za všetky obety, všetky modlitby a všetky finančné prostriedky, ktoré nám poskytujete. Svojím pričinením pomáhate budovať naozaj obrovské a krásne Božie dielo, ktoré pretvára osudy mnohým núdznym a za to Vám patrí veľká poklona a jedno veľké ďakujem!

So srdečným pozdravom, Margita Kačányiová, Laická Misionárka Matky Terezy.
Váš prípadný príspevok na našu činnosť môžete poslať na:
Číslo účtu: 7728200001 (účet v Ugande)
Margita Kacanyova
Bush Uganda
Cerbugka Centenary Bank – Adjumani
(s poznámkou: Dar na misie pre chudobných)
Je možné poslať peniaze aj cez službu: XOOM a PayPal Service: https://www.xoom.com/uganda/send-money

Alebo cez Misijný účet Spoločnosti Ježišovej:
Názov účtu: Spoločnosť Ježišova
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1648 7894
BIC: CEKOSKBX
Banka: ČSOB – Československá obchodná banka a.s.
S poznámkou Dar pre Ugandu!