Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok 28. júna sa pápež František stretol s tisíckam šíriteľov úcty k Božskému Srdcu pri príležitosti 175. výročia založenia Apoštolátu modlitby. V Aule Pavla VI. prijal 6000 zástupcov tejto Modlitbovej siete pápeža z rôznych kontinentov.

Slávnosť Božského Srdca je aj dňom zameraným na rast kňazov vo svätosti života. Pri tejto príležitosti pápež František pozval v odkaze cez Twitter k osobitnej modlitbe za kňazov: „Modlite sa za kňazov i za moju petrovskú službu, aby každá pastoračná činnosť niesla pečať tej lásky, akú má  Kristus ku každému človeku.“  

Svätý Otec sa v tento deň prihovoril cez internet aj týmito slovami: „Ježiš nás vidí, miluje nás a očakáva. Celým srdcom a celým milosrdenstvom. Poďme k Ježišovi s dôverou, on nám vždy odpúšťa.“

Takmer 6000 účastníkov „Svetovej modlitbovej siete pápeža“, známej aj ako Apoštolát modlitby, prišlo do auly Pavla VI. na stretnutie s pápežom Františkom, aby vydali svedectvo a vypočuli si jeho slová o modlitbe, o ktorú prosí každého z nás. Prítomných pápežovi predstavil páter Frédéric Fornos, francúzsky jezuita, ktorý je medzinárodným riaditeľom Apoštolátu modlitby.

Svedectvá členom Apoštolátu modlitby z celého sveta
So svedectvami vystúpil najprv jezuitský páter Matthew Hsu z Taiwanu, ktorý je riaditeľom Apoštolátu modlitby v tejto krajine. Referoval o projekte Click To Pray v čínskej verzii, ktorý pomáha ľuďom žiť ich duchovný život praktickým spôsobom, trikrát denne, keď si pestujú zvyk každodennej modlitby, zblíženia sa s Bohom, pričom zároveň porozumejú potrebám poslania univerzálnej Cirkvi. Páter Matthew hovoril o svedectvách mladých na Taiwane, ktorí sa vďaka tejto aplikácii snažia aj žiť podľa Evanjelia.

Svoje svedectvo rozpovedala Marie Dominique Corthierová, matka rodiny. Členka francúzskeho Apoštolátu modlitby, frankofónna koordinátorka a európska asistentka popísala, ako cez túto sieť modlitby pápeža, konkrétne cez projekt „Cesta srdca“ vo svojej krajine konkrétne prežívajú misiu Ježišovho Srdca.

Rovnako ďalšia matka rodiny, Argentínčanka Bettina Raed, riaditeľka Apoštolátu modlitby pre Argentínu a Uruguaj, hovorila v treťom svedectve o projekte „Cesta srdca“, ktorý v ich komunitách, farnostiach a kolégiách rozširuje lásku a radosť.

Vo štvrtom svedectve, sestra Selam Berhanu, z kongregácie Dcér Máriinho Srdca, národná koordinátorka Eucharistického hnutia mládeže (MEJ, MEG) v Etiópii uviedla, že od roku 2008, keď sa spoločenstvo rozbehlo v jednej škole, sa do tejto siete modlitby mladých pripojilo už 11 diecéz. Celkovo asi 13 tisíc mladým to pomáha objavovať ich povolanie a angažovať sa v prostrediach, kde žijú.

Diego Martinez, koordinátor Apoštolátu modlitby z Gauatemaly potvrdil, že zdieľaním videí pápeža alebo aplikácie Click To Pray sa zapájajú nielen mladí, ale i dôchodcovia. Modlitbová sieť prináša všetkým potešenie i pomoc priblížiť sa Kristovi. Diego priznal, že vždy sníval o práci pre pápeža a práve cez túto sieť cíti radosť a šťastie, že tak robí.

Posledné svedectvo vyslovil jezuitský páter Antonio Valerio z Portugalska, riaditeľ tamojšieho Apoštolátu modlitby, ktorý v tejto krajine funguje od roku 1864. V súčasnosti existujú v portugalských farnostiach Centrá Apoštolátu modlitby a podieľajú sa na všetkých spomínaných projektoch, plus majú jeden čisto portugalský digitálny projekt: „Passo-a-Rezar“ (Krok k modlitbe).

Podnety pápeža Františka Apoštolátu modlitby
Po svedectvách sa prihovoril Svätý Otec František, ktorý po pozdrave všetkým poďakoval za návštevu, svedectvá a modlitby, ktorá podľa jeho slov „vždy navodzuje pocity bratstva, rozbíja bariéry, prekonáva hranice, vytvára neviditeľné, ale skutočné a efektívne mosty, otvára obzory nádeje.“

Pápež poďakoval pátrovi Matthewovi z Taiwanu: „Je pekné vedieť, že Číňania, okrem ťažkostí inej povahy, sa môžu skutočne cítiť zjednotení v modlitbe a nájsť v nej hodnotnú podporu v poznaní a dosvedčovaní Evanjelia.“

Pápež pripomenul, že Cirkev prostredníctvom svojej modlitebnej siete a intencií (úmyslov), ktoré jej on sám každý mesiac zveruje, hovorí k srdciam mužov a žien našej doby:

Odpovedáme takto na výzvu Ježiša, ktorý nás žiada, aby sme otvorili naše srdcia bratom, najmä tým, ktorí sú skúšaní na tele a na duchu. Je dôležité hovoriť o bratoch, ale existujú dva spôsoby, ako hovoriť o bratoch: alebo im žehnať, čiže hovoriť pekne o bratoch, alebo klebetiť, ohovárať ich. Ohováranie je zlá vec, nie je od Ježiša. Ježiš nikdy neohováral. Ale rozprával o bratoch, áno. A modlitba je rozprávanie Ježišovi o bratoch, povedať: „Pane, (prosím ťa) za tento problém, za túto ťažkosť, za túto situáciu…“ A toto je cesta jednoty, spoločenstva. Namiesto toho, aby sme ohovárali iných, lebo to je cesta deštrukcie.“

Modliť sa je vstúpiť s mojím srdcom do Ježišovho srdca
Svätý Otec pamätal aj dnešný deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, keď vyzdvihol svedectvá Marie z Francúzska a Bettiny z Argentíny, ktoré spomínali „Cestu srdca“ ako cestu modlitby, ktorá premieňa životy:

Vstúpiť do modlitby znamená vstúpiť s mojím srdcom do Ježišovho srdca, vykonať cestu do vnútra Ježišovho srdca, do toho, čo Ježiš cíti, do Ježišových citov spolucítenia, a tiež vykonať cestu do môjho srdca, aby som zmenil svoje srdce v tomto vzťahu so srdcom Ježiša.“

Sestre Selam z Etiópie pápež František vyjadril dôležitosť pomôcť novým generáciám rásť v priateľstve s Ježišom rôznym spôsobom:

Musíme mladým ľuďom ponúknuť príležitosti pre vnútorné prežívanie, momenty spirituality, školy Slova, aby mohli byť nadšenými misionármi v rôznych prostrediach. Tak zistia, že modlitba ich neoddeľuje od skutočného života, ale pomáha im interpretovať existenčné udalosti vo svetle Božom. […] A učiť mladých, že modlitba je skvelý spôsob, ako sa pohnúť v živote dopredu.“

Škola modlitby pre dospelých i pre deti
V tejto súvislosti pripomenul Svätý Otec aj potrebu učiť deti modliť sa, pretože často nevedia ani urobiť znamenie kríža, a to je vstup do Ježišovho srdca. Svätý Otec však vyjadril potešenie so svedectvom Diega z Guatemaly, keď hovoril o spojení sa v modlitbe viacerých generácií, pretože starí rodičia môžu ukázať príklad mladým ľuďom, aby kráčali cestou modlitby:

Schopnosť uvažovať srdcom a tieto skúsenosti starších predstavujú vzácnu školu, aby sme sa naučili plodnej metodike v modlitbe príhovoru (orodovania). A toto je veľkolepá modlitba, príhovor: „Pane, prosím ťa o toto, prosím ťa za druhého, prihovor sa“. A orodovanie je to, čo robí Ježiš v nebi, pretože Biblia nám hovorí, že Ježiš sa u Otca prihovára za nás, on je naším orodovníkom, a my musíme napodobňovať Ježiša, byť orodovníkmi. V priebehu dejín boli najväčší Boží muži a ženy veľkými orodovníkmi, tak ako Ježiš. Prihovárať sa.“

Internetová sieť ako nástroj, nie pasca
Cez poďakovanie za svedectvo portugalského pátra Antonia pápež František upozornil na význam vstupu Apoštolátu modlitby do digitálneho sveta, čo mu pomáha dávať novú vitalitu, ale i tu treba byť obozretní:

„Je nevyhnutné, aby sa poslanie Cirkvi prispôsobilo časom a využívalo moderné nástroje, ktoré táto technika poskytuje. Je to vstup do moderného areopágu na ohlasovanie milosrdenstva a dobroty Boha.“

Treba sa však vyhnúť tomu, že by sme sa stali služobníkmi toho, čo má byť iba nástrojom:

Nesmieme sa stať rukojemníkmi siete, takže by sme sa do nej chytili my sami, namiesto toho, aby „lovila ryby“, teda priťahovala duše, aby sme ich priviedli k Pánovi.“

Jezuiti sú muži, ktorí sa modlia
Na záver stretnutia pápež František poďakoval osobitne jezuitom:

Rád by som sa tiež poďakoval Spoločnosti Ježišovej. Myslí sa, že jezuiti sú intelektuáli, tí, čo sa venujú premýšľaniu, ale práve jezuiti vytvorili túto modlitbovú sieť. Jezuiti sú muži, ktorí sa modlia, a toto je skvelé. Osobitným spôsobom by som chcel poďakovať za oddanosť a kreativitu pátra Fornosa, ďakujem ti, brat.“

Svätý Otec potom všetkých vyzval k stíšeniu a spolu sa pomodlili na júnový i júlový úmysel v rámci Apoštolátu modlitby najprv v tichosti a potom spoločným „Otčenáš“.

Úmysel Svätého Otca na jún je „za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími.“

Júlový úmysel Apoštolátu modlitby je „za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby nespravodlivosť, prítomná vo svete, nikdy nemala posledné slovo“.

 

Text: Miroslava Holubíková – Vatikán
Zdroj: Vatican Radio