Láskavý Bože,

prichádzame k tebe, aby sme ťa v roku venovanom pamiatke obrátenia svätého Ignáca
prosili o tvoju zvláštnu milosť.

Pripomíname si bitku pri Pamplone, Ignácovu statočnosť, ale i nerozvážnosť
a jeho schopnosť nadväzovať vzťahy so spoločníkmi.

Pripomíname si jeho zranenie, jeho dolámané sny, jeho zdanlivé zlyhanie a zraniteľnosť,
jeho návrat do Loyoly a dlhé dni duchovného hľadania v snahe nájsť si svoju cestu životom,
aby ti napokon – načúvajúc tvojmu hlasu v čítaní, snívaní, v modlitbách i predstavách – odovzdal svoj život.

Pripomíname si jeho cestu do Manresy, jeho vnútorné zápasy, jeho túžbu osloviť druhých
a pomáhať dušiam objavovať útechu,
ktorú v nich pôsobí tvoj zmŕtvychvstalý Syn.

Pane, prosíme, aby si dnes aj v nás obnovoval Ignácovho ducha.

Kiež sa priblížime Ignácovej úplnej dôvere Duchu Svätému,
aby sme ho bez predbiehania či zaostávania verne nasledovali.

Kiež si osvojíme Ignácovu schopnosť rozlišovať, jeho odvahu byť zraniteľný,
jeho úsilie budovať spoločenstvo s druhými,
jeho otvorenosť voči mladým a jeho túžbu zdieľať s nimi svoju múdrosť.

Kiež sa od Ignáca naučíme nebojácne napredovať,
aj keď to niekedy znamená robiť chyby.

Daj, Pane, aby sme horeli Ignácovou apoštolskou horlivosťou,
a naplň nás láskou k nášmu tak krásnemu, ale zranenému svetu.

Pomôž nám, Pane, odvrátiť sa od našich obmedzených pohľadov,
od našich predpojatých predstáv o sebe, o druhých a o našom svete,
a vidieť všetko novými očami.

Pomôž nám vždy hlbšie prežívať ignaciánsku charizmu,
aby sme skutočne videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi
i to, ako je tvoja milosť činná, dokonca aj v tme a v utrpení.

Kiež nám tento Ignaciánsky rok pomôže viac spoznávať Ježiša chudobného a pokorného,
aby sme ho vrúcnejšie milovali a dôvernejšie nasledovali.

Prosíme, nech za nás oroduje Panna Mária, Ukazovateľka Cesty,

nech nám pomáha kráčať s tvojím Synom, vložiac našu ruku do jeho ruky,
aby sme každý deň išli do sveta so zmyslom pre dobrodružstvo, s láskou a nádejou!

Amen.

 

Obr.: Ježiš zveruje poslanie Ignácovi pod zástavou kríža, Andrea Pozzo, Kostol del Gesú v Ríme