Svätý Otec František vyzval celú Cirkev spojiť sa v piatok 27. októbra v modlitbe, pôste a pokání za pokoj vo svete. Touto výzvou reaguje na hroziacu priamu vojnu v Gaze, ako aj na pretrvávajúcu vojnu na Ukrajine a ďalšie konflikty. K výzve pápeža Františka sa aktívne pripojili slovenskí biskupi.

V duchovnom zjednotení so Svätým Otcom a našimi biskupmi obetujme v piatok 27. októbra svoje modlitby a skutky sebazriekania z lásky k Bohu a blížnemu na vyprosenie Božieho daru pokoja vo svete a obrátenia ľudských sŕdc.

K tomuto modlitbovému úsiliu pápež František pozval aj iné kresťanské denominácie a všetkých ľudí dobrej vôle. Zjednoťme sa s celou ľudskou rodinou v tomto duchovnom zápase o dobro. Povzbuďme ľudí v našom okruhu pridať sa k tejto modlitbovej iniciatíve.

Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby

Poslaním Svetovej siete modlitby s pápežom (Apoštolátu modlitby) je šírenie modlitbových výziev Svätého Otca.

Výzva Svätého Otca Františka:

„Drahí bratia a sestry, moje myšlienky znovu vedú k tomu, čo sa deje v Izraeli a Palestíne. Som veľmi znepokojený, zarmútený, modlím sa a som nablízku všetkým, ktorí trpia, k rukojemníkom, zraneným, obetiam a ich rodinám. Myslím na ťažkú humanitárnu situáciu v Gaze a skľučuje ma, že v posledných dňoch bola zasiahnutá aj anglikánska nemocnica a grécka pravoslávna farnosť. Opätovne vyzývam, aby sa otvorili prístupové cesty, aby naďalej mohla prichádzať humanitárna pomoc a aby boli oslobodení rukojemníci.

Vojna, každá vojna, ktorá je vo svete – myslím aj na trýznenú Ukrajinu – je porážkou.  Vojna je vždy porážkou, je to deštrukcia ľudského bratstva. Bratia, zastavte sa! Prestaňte!

Pripomínam, že na najbližší piatok, 27. októbra, som vyhlásil deň pôstu, modlitby a pokánia, a že v ten večer o 18.00 budeme mať v Bazilike sv. Petra hodinu modlitby na vyprosenie mieru vo svete.“

(Po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 22. okt. 2023)

Výzva predsedu KBS, košického arcibiskupa metropolitu
Mons. Bernarda Bobera:

„Obraciam sa na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle žijúcich na Slovensku, aby sme spoločne každý podľa svojho uváženia sa pripojili k výzve Svätého Otca Františka za mier vo svete. 27. október vyhlásil za deň pôstu, modlitby a pokánia, ku ktorému pozýva každého, komu na srdci leží mier. V toľkých krajinách vojna ničí životy ľudí, našich bratov a sestier. Nezostaňme ľahostajní voči ich utrpeniu a pripomeňme si zvlášť v tento deň dôležitosť angažovania sa za mier. Nie slová, ale predovšetkým skutky a úprimná modlitba prispievajú k uskutočňovaniu pokoja.“

(Zdroj: Rádio Lumen, 25. okt. 2023)

Foto: Peter Buša SJ, vaticannews.va