P. Arturo Sosa SJ je od roku 2016 generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej. Pri príležitosti prebiehajúceho Ignaciánskeho jubilejného roka (20. máj 2021 – 31. júl 2022) s ním vychádza knižný rozhovor s názvom Na ceste s Ignácom, ktorý je výsledkom jedenástich stretnutí s novinárom Daríom Menorom.

Prvý nástupca sv. Ignáca z Latinskej Ameriky odpovedal na asi 270 otázok, v ktorých analyzoval situáciu vo svete, Cirkvi a Spoločnosti Ježišovej.

Okrem predstavenia osobnosti svätého Ignáca z Loyoly sa v knihe predstaví aj jeho terajší nástupca P. Arturo Sosa SJ, potomok španielskych prisťahovalcov do Južnej Ameriky. Vďaka štúdiou politológie čitateľovi fundovane priblíži situáciu vo svojej vlasti Venezuele a zanietene hovorí o politike ako ceste k spoločnému dobru.

Môžeme sa inšpirovať jeho odpoveďami o dnešnej Cirkvi a o vízii Cirkvi do budúcnosti, o sekularizácii a evanjelizácii. Dotýka sa aktuálnych problémov a príležitostí, ktoré priniesla pandémia. S veľkým nadšením hovorí o mládeži a o mnohotvárnom úsilí jezuitov podieľať sa na jej výchove a vzdelávaní. Taktiež sa dočítate aké sú jeho postrehy o životnom prostredí, o úlohe žien v Cirkvi, o identite rehoľníkov, o vzťahu k pápežovi Františkovi. Podnetné sú aj jeho odpovede o chudobe, sociálnej nespravodlivosti a zodpovednosti každého z nás za spoločné dobro ľudstva a Cirkvi. P. Arturo Sosa SJ je nesporne jednou z najvýznamnejších osobností súčasnej Cirkvi.

Kniha vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve Dobrá kniha