Lucifer – ten, ktorý prináša svetlo – chcel byť ako boh. A nebo nemalo zľutovanie. Peklo je najvyšší trest, hoci my dosiaľ neveríme, ba ani nerozumieme, akým bezútešným a večným trestom peklo je.
Adam a Eva jedli z ovocia, o ktorom im Boh povedal, že im prinesie iba smrť. Aj oni chceli byť ako boh. Mohol ich vyhnať za Luciferom. Mohol. Ale on tak neurobil, lebo najväčší sa rozhodol pomôcť, poslúžiť menšiemu.

Nazaret mohol byť najväčším pútnickým miestom všetkých čias, ak by Ježiš rezidoval tam. Ale nie je, lebo on chodil medzi ľudí, putoval, išiel im naproti, veď najväčší bude vaším služobníkom (Mt 23, 12).
Ježiš sa mohol líškať a zapáčiť farizejom a zákonníkom. Stať sa ich vodcom. Byť ich hlasom. A meniť ich. Veď ryba vždy smrdí od hlavy. Ale on radšej volal chudobných, smädných a odsúdených, lebo najväčší bude vaším služobníkom.
Mohol čarovať, manipulovať a urobiť z človeka otroka, no namiesto toho ho trpezlivo učil pravde o nebi a Otcovi v nádeji, že to ten nepoučiteľný človek pochopí, lebo najväčší bude vaším služobníkom.
Mohol sa nechať podplácať, nechať pozývať do najlepších hotelov a medzi smotánku, ale on namiesto toho nakŕmil zástupy a objímal malomocných, lebo najväčší bude vaším služobníkom.
Mohol si prisvojiť všetku slávu neba a jeho anjelov, ale on si nič neprisvojoval, ale vo všetkom pripomínal, že robí iba to, čo mu káže robiť Otec, lebo najväčší bude vaším služobníkom.
Mohol prežiť život na zemi v samote, v spojení iba so svojím Otcom – jediným seberovným. On si však zvolil apoštolov, ktorí mu nie vždy rozumeli a občas mu boli aj príťažou, lebo najväčší bude vaším služobníkom.
Mohol ponížiť celé ľudstvo, prinútiť ho pokľaknúť pred ním a prosiť o milosrdenstvo jediného živého Boha. Nie, ponížil sa sám a do dnešných dní on prosí o milosrdenstvo namiesto nás, lebo najväčší bude vaším služobníkom.
Mohol nás vykúpiť znamením, ktoré by bolo do dnešných dní vypálené na nebi, len aby sme nezabudli, no namiesto toho nechal prebodnúť a vykrvácať vlastné srdce, lebo najväčší bude vaším služobníkom.
A človek až do dnešných dní beztak chce byť ako boh. Chce mať viac. Ba všetko. Lebo svet je pre neho miesto, kde najväčší má najviac služobníkov, najvačšiu moc a pocit nepremožiteľnosti.
Nebo sa ale na človeka, ktorého chce vziať medzi seba díva ináč: najväčší je ten, kto je vaším služobníkom.

Zamyslenie pripravil Dávid Jackanič.