Ako ďalší krok v snahe o rozvoj kultúry života – v duchu odkazu sv. Jána Pavla II., predovšetkým so zameraním na zastavenie zabíjania nenarodených detí – sa biskupi rozhodli zorganizovať ďalší Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019.

Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

Od 6.januára prebieha modlitbová a pôstna reťaz za Národný pochod za život. Je formou prípravy a potrvá až do 22. septembra. Aj vy sa môžete zapísať prostredníctvom online prihlasovacieho formuláru, ktorý nájdete TU.
Ďakujeme!

Viac informácií a aktuality si môžete pozrieť na stránke Národného pochodu za život.