Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny!

Hoci sú naše chrámy pre spoločné Bohoslužby zatiaľ zatvorené, veríme, že naše srdcia sú otvorené pre prijatie Boha do našich životov. Formou videokatechéz vám priblížime nedeľné Božie slovo. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude prichystaná aj nejaká motivačná úloha. Veríme, že vám to poslúži na duchovný rast v tejto životnej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzate. Pokúsme sa, ako to hovorí sv. Ignác v Duchovných cvičeniach: „Hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach.“ DC 235.

páter Matej Kasan SJ

11. nedeľa v cezročnom období


Obrázok ku katechéze:

11. nedeľa
a

Nedeľa Najsvätejšej Trojice


Obrázok ku katechéze:
Najsvätejšej Trojice
a

Nedeľa Zoslanaia Ducha Svätého

Obrázok ku katechéze:
Zoslanie Ducha Svätého

a

7. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
7. Veľkonočná nedeľa

aa

6. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
6. Veľkonočná nedeľa
a

5. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
5. Veľkonočná nedeľa
a

4. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
4. Veľkonočná nedeľa
a

3. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
3. Veľkonočná nedeľa
a

2. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
2. Veľkonočná nedeľa