Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny!

Naše chrámy pre spoločné Bohoslužby sú opäť zatvorené. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná nejaká motivačná úloha. Sme s vami v duchu spojení. Spoločne to zvládneme. A najmä, máme nekonečne milujúceho Boha, našu nebeskú Matku, Pannu Máriu, Anjelov a Všetkých svätých, ktorí sa za nás neustále prihovárajú. Nie sme v tom sami. Čerpajme z tejto posily!

páter Matej Kasan SJ

30. nedeľa v cezročnom období


Obrázok ku katechéze:
30. nedeľa

 

11. nedeľa v cezročnom období


Obrázok ku katechéze:

11. nedeľa
a

Nedeľa Najsvätejšej Trojice


Obrázok ku katechéze:
Najsvätejšej Trojice
a

Nedeľa Zoslanaia Ducha Svätého

Obrázok ku katechéze:
Zoslanie Ducha Svätého

a

7. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
7. Veľkonočná nedeľa

aa

6. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
6. Veľkonočná nedeľa
a

5. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
5. Veľkonočná nedeľa
a

4. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
4. Veľkonočná nedeľa
a

3. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
3. Veľkonočná nedeľa
a

2. Veľkonočná nedeľa


Obrázok ku katechéze:
2. Veľkonočná nedeľa