Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, Arturo Sosa SJ, spustil formačný digitálny projekt zameraný na duchovné povolania so zvláštnou výzvou pre budúcich kandidátov do Spoločnosti Ježišovej.
„Potrebujeme ľudí s vášňou pre evanjelium a láskou k Ježišovi, s flexibilitou kamkoľvek ísť, s vnútornou slobodou, ako je sloboda svätého Ignáca a svätého Františka Xaverského,“ uviedol generálny predstaviteľ jezuitov Arturo Sosa. „Náš svet volá po uzdravení – uzdravení, ktoré môže nastať iba trvalými spôsobmi prostredníctvom Krista. Chceme zdieľať Jeho posolstvo o uzdravení a zmierení. Preto existujeme ako Spoločnosť Ježišova.

Jezuitské povolanie je vo svete
Jezuiti sú „Ježišovi spoločníci“ povolaní slúžiť vo svete, zdieľajúc Kristovo poslanie v šírení spravodlivosti a zmierenia. Sme rehoľní kňazi a bratia poslaní do všetkých kútov sveta, aby sme sa podelili s Dobrou zvesťou našej viery, podporovali spravodlivosť a pomáhali k intenzívnejšiemu dialógu medzi rôznymi náboženstvami a kultúrami. Usilujeme sa o väčšiu Božiu slávu a rozvoj humánnejšieho a trvalo udržateľnejšieho rozvoja sveta.

Nájdenie Boha vo všetkých veciach …
Kontemplatívny v akcii
Život jezuitov je založený na duchovnej skúsenosti svätého Ignáca z Loyoly, ktorý sa naučil „nájsť Boha vo všetkom“: v modlitbe, v ľuďoch, v udalostiach sveta, v prírode, v našich každodenných činnostiach, vo vlastných srdciach. Inšpirovaní ním sa tiež snažíme objaviť Boha, ktorý pracuje vo všetkom stvorenstve nášho sveta … ako ľudia kontemplatívni v akcii.

Ignácova metóda je napísaná v jeho Duchovných cvičeniach. Je to malá kniha, ktorá môže každému pomôcť oslobodiť sa od nezdravých pripútaní, aby mohol nasledovať tichý, pokojný Boží hlas, ktorý hovorí v najhlbších túžbach našich sŕdc.

Viac info na stránke vocations.jesuits, a takisto aj tu jezuiti.sk/jezuitom-dnes.