Novým európskym koordinátorom Apoštolátu modlitby (európskym asistentom medzinárodného riaditeľa Celosvetovej siete modlitby s pápežom) je od konca februára 2024 páter António Sant’Ana SJ, národný riaditeľ Apoštolátu modlitby v Portugalsku (foto). Do funkcie ho vymenoval predseda Jezuitskej konferencie európskych provinciálov páter Dalibor Renić SJ. Európskym koordinátorom bol doteraz belgicko-luxemburský jezuita P. Thierry Monfils.

„Nauč nás modliť sa“ – pomôcka na Rok modlitby 2024

Pri príležitosti Roka modlitby 2024, ktorý je prípravou na Jubilejný rok 2025, pripravilo Dikastérium pre evanjelizáciu publikáciu s názvom „Nauč nás modliť sa“.

Je to 76-stranová pomôcka na prehĺbenie sa v modlitbe vo farnosti, v rodine, v spoločenstve mladých, v rehoľnej komunite či v prostredí pútnickej svätyne. Dostupná je v elektronickej podobe (zatiaľ v taliančine) a ponúka aj usmernenia pre duchovné obnovy a katechézy na tému modlitby.

Dikastérium pre evanjelizáciu touto pomôckou dáva osobitne do pozornosti cyklus 38 katechéz Svätého Otca Františka o modlitbe, ktoré predniesol od mája 2020 do júna 2021 pri generálnych audienciách. Ich slovenské preklady sú k dispozícii v elektronickej podobe v archíve Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News:

 1. Tajomstvo modlitby
 2. Modlitba kresťana
 3. Tajomstvo stvorenia
 4. Modlitba spravodlivých
 5. Modlitba Abraháma
 6. Modlitba Jakuba
 7. Modlitba Mojžiša
 8. Modlitba Dávida
 9. Eliášova modlitba
 10. Modlitba žalmov (1. časť)
 11. Modlitba žalmov (2. časť)
 12. Ježiš, muž modlitby
 13. Ježiš, učiteľ modlitby
 14. Vytrvalá modlitba
 15. Panna Mária, žena modlitby
 16. Modlitba rodiacej sa Cirkvi
 17. Požehnanie
 18. Prosebná modlitba
 19. Modlitba príhovoru
 20. Modlitba poďakovania
 21. Modlitba chvály
 22. Modlitba so Svätým písmom
 23. Modliť sa v liturgii
 24. Modlitba v každodennom živote
 25. Modlitba a Najsvätejšia Trojica (1. časť)
 26. Modlitba a Najsvätejšia Trojica (2. časť)
 27. Modliť sa spoločne s Máriou
 28. Modliť sa v spoločenstve so svätými
 29. Cirkev, učiteľka modlitby
 30. Ústna modlitba
 31. Meditácia (rozjímavá modlitba)
 32. Kontemplatívna modlitba
 33. Boj modlitby
 34. Roztržitosť, suchopárnosť, znechutenosť
 35. Istota, že sme vypočutí
 36. Ježiš je vzorom a dušou každej modlitby
 37. Vytrvať v láske
 38. Ježišova paschálna modlitba za nás

Už sú známe modlitbové úmysly na rok 2025

Dňa 21. februára 2024 boli zverejnené úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré vybral Svätý Otec na rok 2025 (vo svetových jazykoch). Oficiálny slovenský preklad bude publikovaný neskôr.

V článku „Púť nádeje a záväzok mieru a ľudskej dôstojnosti“ (v angličtine) medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby P. Frédéric Fornos SJ pre vatikánsky denník L ´ Osservatore Romano stručne predstavil vybrané úmysly v kontexte Jubilejného roka 2025 s mottom „Pútnici nádeje, na ceste pokoja”.

Text: P. Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby

Foto: PWPN, iubilaeum2025.va