Vo vydavateľstve Dobrá kniha vychádzajú v týchto dňoch nasledujúce novinky.

Tomáš kard. Špidlík SJ
Vieme sa modliť, pán kardinál?

Modlitba je rozhovor duše s Bohom. Ale je to tiež účasť na „rozhovore“, ktorý od večnosti vedú medzi sebou osoby Najsvätejšej Trojice. Aj naša modlitba sa teda obracia k Bohu Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom. V Duchu smieme skrze Syna povedať: „Otče náš!“

Táto knižočka nám formou otázok a odpovedí skúseného, vtipného a múdreho kardinála Tomáša Špidlíka SJ poodhalí stále lákavé tajomstvá modlitby.

Viac tu.

 

 

 

Jozef Šuppa SJ
Teba, Bože, chváli…
Adorácia so svätými košickými mučeníkmi

400. výročie mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov (2019) je príležitosťou modliť sa s nimi pred eucharistickým Ježišom, ktorému vydali najkrajšie svedectvo lásky.

Modlitba je najlepšie využitý čas, ktorý mení náš život. Nezabúdajme: Kto sa modlí, nemrhá časom. Kto sa modlí, verí. Kto sa modlí, má vždy nádej. Kto sa modlí, nikdy nie je sám. Kto sa modlí, žije láskou, ktorou je milovaný. K svätosti nášho života nech nám pomáha i adorácia so svätými košickými mučeníkmi.

Viac tu.