Jozef Šuppa SJ
Objaviť krásu života
Príhovory z Božieho slova

Možno ste sa s tým stretli aj vy sami.
Počuli ste hovoriť ľudí:
Život nemá zmysel. Život je pes. Nebaví ma žiť…
Je možné vnímať a prežívať svoj život aj inak? Určite áno.
Určite stojí za to objavovať krásu života, ako nám ju dáva poznať Božie slovo.
Napriek všetkému stojí za to objavovať a nachádzať krásu života.
Záleží na nás, na každom jednom z nás. Nasledujúce riadky nás z Božieho slova pozývajú
objavovať pravú krásu života.

Viac o tejto publikácii si môžete pozrieť na stránkach Dobrej knihy.
a
a
a
a

James Martin SJ
Putovanie
Ježiš vo svojej zemi

„Putovanie do Svätej zeme ma ohromilo. Bolo takmer neuveriteľné ocitnúť sa na miestach, kde kedysi žil Ježiš. Keď som pod páliacim slnkom prvýkrát zazrel Galilejské jazero a ligotanie jeho hladiny, bolo to ako sen. Pár dní predtým sme v Jeruzaleme natrafili na rybník Betsata. Nielen vidieť miesto, na ktorom sa odohral zázrak, ale aj môcť sa presvedčiť o presnosti správ, ktoré prinášajú evanjeliá, bolo dojemné. Púť ma naučila veci, ktoré som z kníh nevyčítal. Každú chvíľu ma prekvapili nejaké detaily. Po prvýkrát som si uvedomil, že keď Ježiš kázal, neopisoval nejaké abstraktné pozemky, ale miesta, na ktorých jeho poslucháči práve stáli.“ (James Martin SJ)

Viac o tejto publikácii si môžete pozrieť na stránkach Dobrej knihy.