Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza:

Hromník Milan SJ
Krížová cesta

Obsah:
S Ježišom chcem niesť svoj kríž
1. Ježiš je odsúdený na smrť
2. Ježiš berie kríž na seba
3. Ježiš prvý raz padá pod krížom
4. Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
5. Ježiš prijíma pomoc od Šimona
6. Ježiš odtláča svoju tvár do Veronikinej šatky
7. Ježiš druhý raz padá pod krížom
8. Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami
9. Ježiš tretí raz padá pod krížom
10. Z Ježiša stŕhajú odev
11. Ježiša pribíjajú na kríž
12. Ježiš zomiera na kríži
13. Ježiša skladajú z kríža
14. Ježiša vkladajú do hrobu
S Ježišom chcem pokračovať v nesení kríža
Povzbudenia apoštolov Petra a Pavla

Viac o tejto publikácii si môžete pozrieť na stránkach Dobrej knihy.