Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a Nebeskému Otcovi ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu, 10. apríla 2021 prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ kňazskú vysviacku Martin Benko SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v úzkom kruhu najbližších.

Záznam vysviacky:

Slávnosť bola ohlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave a konala sa pri dodržaní protipandemických opatrení. Účastníci disponovali negatívnym výsledkom testu nie starším ako 12 hodín.

Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity (TFTU) a po nich tzv. magisterka (pastoračná prax deliaca filozofické a teologické štúdiá). V rámci nej pracoval v Košiciach a v Írsku, kde sa venoval výchove a pastorácii študentov na stredoškolskom internáte. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave na TFTU a v Londýne na Heythrop College. Po návrate na Slovensko sa venoval pastorácii mládeže v Bratislave. Momentálne pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Trnave.

Martinovi zo srdca blahoželáme a v jeho ďalšej službe ľuďom mu želáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania.

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: Ivan Kopčáni