Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a dobrému Bohu ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu 30. júna 2018 prijal vkladaním rúk biskupa Mareka Forgáča kňazskú vysviacku Peter Buša SJ.

V košickom Dóme sv. Alžbety sprevádzali svätenca svojou účasťou a modlitbami slovenskí jezuiti spolu s provinciálom Rudolfom Uherom SJ a vladykom Cyrilom Vasiľom SJ. Nechýbali ani spolubratia z jezuitských medzinárodných domov v Ríme, kde Peter študuje. V homílii biskup Marek vyzval svätenca stavať jeho kňazskú službu na ľudskosti a obetavosti.

V nasledujúcu nedeľu 1. júla slávil novokňaz primičnú svätú omšu v kruhu svojej rodiny a rodákov v Kuzmiciach. Na slávnosti boli prítomní aj viacerí jezuiti z Chorvátska, kde Peter strávil časť svojej formácie, na čele s provinciálom Daliborom Renićom SJ. Slávnostný kazateľ Peter Girašek SJ v homílii porovnal jezuitské kňazstvo s udalosťou navštívenia Panny Márie u Alžbety. Ako sa Mária s Kristom pod srdcom s radosťou ponáhľala pozdraviť Alžbetu, tak je aj kňaz dnes poslaný vstúpiť s radostnou zvesťou do života druhých.

Peter Buša SJ sa po strávení letných mesiacov na Slovensku vráti do Ríma, aby zavŕšil licenciátne štúdiá na Pápežskom liturgickom inštitúte Sant’Anselmo.

Jaroslav Mudroň SJ