V historickej sále Marianum sa 13. novembra 2019 uskutočnila slávnostná inaugurácia nového rektora Trnavskej univerzity v Trnave profesora Reného Bílika.
Súčasne boli inaugurovaní aj dekani troch z piatich trnavských fakúlt, ktorí sa ujali svojich funkcií od 1. novembra. Ako dekanka právnickej fakulty pokračuje profesorka Andrea Olšovská; novou dekankou pedagogickej fakulty bude najbližšie štyri roky docentka Viera Peterková. Novým dekanom teologickej fakulty, ktorá sídli v Bratislave, sa stal Juraj Dolinský SJ.

Zároveň boli vyhlásení do funkcie prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu Zuzana Nevolná, prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť Vladimír Rábik, prorektor pre vonkajšie vzťahy Miloš Lichner SJ a prorektor pre rozvoj a informačné systémy Marek Majdan.

Foto a video: Michal Lipovský