Ľudský život je vzácny. O jeho naplnení sa treba zamyslieť. Je plný vzťahov, dôležitých momentov.

Na stretnutí nás jezuitov v Ríme od 22. do 26. mája sme si urobili reflexiu o tom, ako stojíme blízko a pozorne pri mladých ľuďoch a ako im pomáhame v objavovaní naplnenia ich života. Voláme sa promótori (podporovatelia) a koordinátori v službe mladým. Dnešok s jeho otáznikmi a problémami je tvrdým orieškom. Porozumieť životu je možné s postojom otvorenosti pre hlbší rozhovor. Našou preferenciou je sprevádzať mladých pri hľadaní budúcnosti naplnenej nádejou.

Drahý mladý človek, naše poslanie je službou tvojmu povolaniu. Prichádza možno teraz čas, aby si urobil pár krokov pre objavenie toho, čo je pre teba pripravené. Objav svoje povolanie a naplň svoj život. Aj ty sa potom staneš pomocníkom iných pri hľadaní pokladu ich života.

Viac info na jezuitoudnes.cz