Spoločnosť Ježišova, ako cirkevná organizácia, spracúva všetky osobné údaje
podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupujeme, ako aj kontakt na zodpovednú osobu
sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk