Konfederácia politických väzňov Slovensku a obec Popudinské Močidľany pozývajú v sobotu 16. marca na odhalenie pamätnej tabule P. Rajmundovi Ondrušovi pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia. Program začne sv. omšou o 10:00 v Kostole sv. Šimona a Júdu, ktorej bude predsedať P. Jozef Šofranko SJ, provinciál jezuitov na Slovensku.