Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol?

„Myšlienka na smrť nás zachraňuje od ilúzie, že sme pánmi času,“ veľavravne pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Nabáda, že potreba vnímať skutočnosť, že sa denne uberáme k smrti, prospieva nám všetkým a učí nás pokore pred Božím majestátom.

Úvodník prináša pokračovanie témy „Povolanie ku svätosti“. Ide o voľné prerozprávanie nového dokumentu Svätého Otca, ktorý objasňuje, čo znamená byť svätým podľa Ježišových blahoslavenstiev – osobitne, čo znamenajú Ježišove slová o „blahoslavených plačúcich“, „blahoslavených lačných a smädných po spravodlivosti“, „blahoslavených milosrdných“.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle nazvanom Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Autorka opäť upriamuje pozornosť čitateľov na osobnosť svätej Margity Márie Alacoque. Približuje zjavenia Božského Srdca tejto mystičke i ťažkosti, ktorými musela prejsť, kým rozšírila úctu k Pánovmu Najsvätejšiemu Srdcu. Píše o jej stretnutí s horlivým rehoľníkom Klaudiom la Colombiérom, jezuitom, ktorý ju duchovne viedol.

Redakcia Posla venuje priestor aj osobitnej Výzve Svätého Otca Františka k modlitbe za Cirkev, ku ktorej vyzval všetkých veriacich v súvislosti s modlitbou posvätného ruženca. Posol pripomína, čo táto výzva obnáša, prečo vznikla a ako ju praktizovať. „Ruskí mystici a veľkí svätci všetkých tradícií radili vo chvíľach duchovných turbulencií hľadať ochranu pod plášťom svätej Matky Božej,“ píše sa v článku.

Novembrového úmyslu modlitieb Svätého Otca sa týka článok Andrey Eliášovej Svätý pustovník, ktorého počúvali vladári. Prináša svedectvo zo života svätého Františka z Pauly a jeho pomoci v zložitej dobe. Povzbudzuje k celosvetovej modlitbe za to, aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.

Páter Vendelín Javorka SJ prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Pre svoju rodinu a spolubratov v reholi bol najprv nezvestný, potom mŕtvy. Napokon sa prihlásil listom svojmu bratovi do Žiliny. Vo svojich duchovných cvičeniach zanechal hlboké myšlienky, ktoré vytiahol z archívov Spoločnosti Ježišovej páter Ladislav Csontos SJ a na pokračovanie ich odhaľuje a pripomína širšej verejnosti. Tentoraz ich čitateľ nájde pod názvom Túžba po svätosti. Vznikli ešte pred Druhým vatikánskym koncilom a ukazujú, ako prozreteľnostne páter Javorka už vtedy vnímal mnohé dobrodenia, ktorými Boh zahŕňa každého človeka.

Biblia a morálka – v 19. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica SJ vysvetľuje význam Božej zmluvy s Dávidom, ktorá podľa neho predstavuje čistý Boží dar a splnila sa v Ježišovi. Venuje sa aj „Novej zmluve podľa Jeremiáša“. Vysvetľuje, ako treba chápať obe zmluvy.

Viac kňazov k chorým do nemocníc – to je názov príspevku Andrey Eliášovej v rubrike V radosti i bolesti. Autorka reflektuje tohtoročnú púť zdravotníkov v Šaštíne (jún 2018), kde sa hovorilo o potrebe, aby pastoračná starostlivosť v nemocniciach bola pre Cirkev prioritou. Prináša aj svedectvo bohoslovca Branislava zo služby v nemocnici a tiež osobné skúsenosti pátra Piusa Majeroviča, ktorý slúži chorým v bratislavskej nemocnici milosrdných bratov.

Bývalá zdravotná laborantka Helena Šíblová z Ilavy zbiera známky pre misie. Robí tak už vyše tridsať rokov. Známky posiela benediktínom do Nemecka, jezuitom do Záhrebu či Londýna. Tieto známky však pomohli aj misionárom v Afrike a Indii. V Keni a Tanzánii dokonca pomohli budovať nemocnice i školy, starať sa o pitnú vodu, vysádzať stromčeky. Vyše desať rokov tieto známky prijímala aj známa slovenská misionárka v Thajsku sestra Stanislava Bošnáková. Autorkou zaujímavého článku je Magdaléna Pajanková a nájdete ho pod názvom Záľuba, ktorá pomáha stavať nemocnice, školy aj kostoly.

Peter Medek v príspevku Dušičkový čas zavedie čitateľov na cintorín v Bojnej, kde je pochovaných viacero vzácnych osobností, tiež kňazov, ktorí spravovali uvedenú farnosť, ako aj školskí bratia – rehoľníci, ktorí tam zomreli. Pri prechádzke cintorínmi v tomto období nabáda ku všímavosti a modlitbe za tých, ktorí tam odpočívajú.

Babkino srdce – Antónia Suľová sa pod týmto názvom delí o cennú skúsenosť z pobytu v dolnokubínskej nemocnici. Spoznala tam múdrosť staršej ženy, ktorá s pokorou prežívala svoj život, v ťažkostiach vždy hľadala oporu v Bohu a po vydaní dôležitého svedectva svojim spolupacientkám zomrela po návrate z nemocnice.

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín nadväzuje na svoj vlaňajší článok Svätí a blahoslavení so vzťahom ku Slovensku. K zoznamu tridsiatich osobností dopĺňa ďalšie tri aj s ich stručnou charakteristikou a kalendárom liturgických spomienok: bl. Karola Habsburského, bl. Annu Kolesárovú (nedávno blahorečenú v Košiciach) a bl. Zoltána Ľudovíta Meszlényiho, ostrihomského biskupa a mučeníka.

Anna Abasová sa v článku Spolupatričnosť a láska v rodine delí o svoju skúsenosť: v nemocnici sa spoznala s pani Máriou, ktorá obohatila jej život a ich priateľstvo pokračuje dosiaľ. Cez radosti aj ťažkosti si v listoch odovzdávajú mnoho cenného, čo život a Boh prinášajú, a inšpirujú tak ďalších ľudí.

9. časť Lurdských príbehov zavedie čitateľov do jaskynky Panny Márie na Hlbokej ceste v Bratislave. Autor Ľubomír Kaľavský, inšpirovaný knihou biskupa Jozefa Haľka, nadpísal svoj článok o tomto mieste titulkom Nešťastný Otto a štyritisíc tabuliek. Rozvíja tu príbeh skrytý za jednou z ďakovných tabuliek, venovaných Panne Márii.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým„teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Jožkov problém s dokonalosťou. Ponúka návod, ako deťom hovoriť o svätosti, využijúc pritom príklad Anky Kolesárovej, nedávno blahorečenej Slovenky. Znovu deťom pripája motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

V Mongolsku zomrel prvý tamojší biskup. V Anglicku sa po 110 rokoch konal eucharistický kongres. Francúzsky bádateľ Dominique Poirel nedávno objavil komentár k modlitbe Otče náš od svätého Františka z Assisi. V tradičnej a obľúbenej rubrike Letom svetom sa dozviete ešte oveľa viac nových, povzbudzujúcich správ a zaujímavostí z kresťanského sveta.

Redakcia ponúka aj ďalšie vydanie rubriky „Mami, nerieš…“, v ktorom herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k synovi približuje svoju skúsenosť z členstva v Zbožnom spolku sv. Jozefa na pomoc umierajúcim.

***

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.