Čo prináša októbrové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová tentoraz pápež František odpovedá na otázku, čo znamená byť dobrým kresťanom. Pripomína príklad apoštola maurícijskej jednoty, blahoslaveného Jacquesa Désiré Lavala, ktorého život poznamenala láska ku Kristovi a k chudobným. Jeho príklad povzbudzuje aj k vytváraniu malých kresťanských spoločenstiev a k obnoveniu misijného dynamizmu.

V úvodníku nájde čitateľ pokračovanie témy Povolanie ku svätosti. Čo pomáha budovať svätosť? Modlitba aj adorácia. „Keď sa modlíš, pozri sa na svoje osobné dejiny a nájdeš v nich veľa milosrdenstva. Zistíš, že Boh na teba nikdy nezabúda,“ to sú pozoruhodné myšlienky pápeža Františka z jeho formačného dokumentu, ktoré ponúka redakcia Posla vo voľnom prerozprávaní.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Ponára čitateľov do obdobia, keď sa svätý Ignác plaví loďou z Benátok, pričom zažíva veľa nevraživosti od námorníkov. Pripomína jeho pobyt vo Svätej zemi, po ktorom premýšľa, ako ďalej žiť. Čitatelia sa dozvedajú, ako sa dostáva do blízkosti španielskej inkvizície, začína štúdiá v Paríži, sformuje skupinu prvých šiestich nasledovníkov a ocitá sa v Ríme, kde začína s horlivým apoštolátom.

Páter Milan Hromník prináša Úvahy k radostnému ružencu. Možno v nich nájsť veľa cenných podnetov na rozjímanie k tejto obľúbenej mariánskej modlitbe a ponoriť sa viac do života Panny Márie, svätého Jozefa i malého Ježiša.

V rubrike Apoštolát modlitby autorka Andrea Eliášová nazvala niekoľko zaujímavých svedectiev titulkom Zachránime Európu, „unavenú“ z blahobytu a života bez sviatostí? Spomína pozoruhodnú púť mladého českého seminaristu a dnes už kňaza Štepána Smolena naprieč západnou Európou za patrónkou misií svätou Terezkou z Lisieux a jeho postrehy ku kríze viery u Európanov. 

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka objasňuje tému darovanie Božieho Syna ľudstvu a jeho morálne dôsledky. Vychádza pritom z posolstva listu svätého apoštola Jakuba a listov svätého Petra. Jakubov list je aj manifestom sociálnej spravodlivosti. Prvý Petrov list zasa upozorňuje, že kresťania sa nesmú v nijakej dobe prispôsobovať pohanskej spoločnosti a jej zvykom. Autor pripomína, že človek musí odumierať hriechu, aby každý deň dozrieval k posväcovaniu života. Zo Svätého písma si môže osvojovať Božiu múdrosť.

Poznáte štrnástich „osvedčených“ svätých pomocníkov v núdzi? V rubrike V radosti i bolesti ponúka Andrea Eliášová zaujímavý príspevok o nich. Podľa legendy urobili pred smrťou sľub, že každý, kto ich bude vzývať o pomoc, bude vypočutý. Medzi nich patria napríklad sv. Katarína Alexandrijská, sv. Krištof, sv. Margita, sv. Juraj a ďalší.

Pod názvom Afrika je tou najkrajšou televíziou prináša Posol prvú časť nevšedných zážitkov rehoľnej sestry Stellamaris Tóthovej z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, misionárky v Kamerune. Rozpráva o svojej africkej misii, o živote sestier i miestnych ľudí.

Páter Milan Hromník si v rubrike Z našich dejín všíma Ružomberok a misiu jezuitov. Pripomína, že tu „zakotvili“ už v 17. storočí. Píše o tom, ako vložili všetky svoje sily do ochrany a rozvoja viery v tomto meste a regióne. Spomína aj obdobie činnosti Mariánskej kongregácie či Apoštolátu mužov, ktorý zúrodňoval duchovné pole Ružomberka.

Boh s nami stále počíta – to je názov pôsobivej úvahy autorky podpísanej iba iniciálkami M. B. Ponúka požehnané svedectvá seniorov a pripája podnetné Blahoslavenstvá priateľom starcov.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému: Prečo je dôležité podeliť sa. Článok nesie v sebe dôležité mravné posolstvo. Nechýbajú ani motivačné otázky pre deti.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že pochod pre Ježiša v Brazílii podporili až tri milióny ľudí, alebo že kardinál John Henry Newman bude svätorečený už 13. októbra tohto roku. Rubrika prináša aj mnoho iných zaujímavostí z kresťanského sveta.

Mami, nerieš… Herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz svoje úvahy zamerala na tému misijného mesiaca októbra.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.