Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František predstavuje poslanie Pápežských misijných diel, ktoré vyvíjajú činnosť v stodvadsiatich krajinách sveta. Vysvetľuje, prečo sú dôležité a prečo je nevyhnutná modlitba za misie a misionárov.

V úvodníku redakcia prináša pokračovanie témy „Povolanie ku svätosti“. Ponúka voľné prerozprávanie nového dokumentu Svätého Otca, ktorý objasňuje, čo znamená byť svätým podľa Ježišových blahoslavenstiev.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu autorka Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle nazvanom Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Tentokrát upriamuje pozornosť čitateľov na osobnosť svätej Margity Márie Alacoque. Približuje jej život i to, čo ju priviedlo k láske Ježišovho Srdca.

„Ďakujem Bohu, že mi na deťoch ukázal, o čom je život,“ priznáva vo svojom zamyslení nazvanom Ruža ako symbol života autor Ján Černý. Pridáva aj „návod“ na šťastné manželstvo a dobrú rodinu.

Októbrového úmyslu modlitieb Svätého Otca sa týka článok Andrey Eliášovej „Uzdravujúca horlivosť“ a sila sviatostí. Prináša pozoruhodné svedectvo nemeckého kňaza a psychoterapeuta, konvertitu Michaela Marscha.

Jezuitský páter Vendelín Javorka prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Vo svojich duchovných cvičeniach zanechal hlboké myšlienky, ktoré z archívov Spoločnosti Ježišovej vytiahol páter Ladislav Csontos SJ a na pokračovanie ich odhaľuje a pripomína širšej verejnosti. Tentoraz ich čitateľ nájde pod názvom Pretvor moje srdce podľa svojho Srdca. Venuje sa v nich najmä úvahám o pokore a chudobe.

Biblia a morálka – v 18. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje význam Desatora ako normy života, opierajúc sa o morálne učenie prorokov. Dozviete sa aj to, ako správne chápať výrok: „Duch Svätý hovoril ústami prorokov.“

Dajme aj im šancu spoznať Boha: pod týmto názvom opisuje svoju cennú skúsenosť z detského domova študentka Silvia Drozdíková. Píše o tom, že nie každé dieťa má šancu spoznať Boha cez svojich rodičov. Ale my ostatní môžeme takýmto deťom dať spoznať Božiu rodinu plnú jeho milosrdenstva.

Anna Abasová nazvala svoj článok titulkom Pokorne prijímať rady. Pripomína, koľko cenných podnetov dokážeme dostať do života od iných ľudí, ak sme ochotní načúvať im.

8. časť Lurdských príbehov zavedie čitateľov do Suchej nad Parnou a do jej blízkej lokality Ružová dolina. Autor sa venuje pohnutému osudu pôsobenia sestier uršulínok v tejto časti Slovenska a ich obnove lurdskej jaskynky, s ktorou sú späté.

Živého ma nedostanete! Pod týmto názvom Mons. Imrich Tóth, slovenský kňaz pôsobiaci v Paríži, prináša 3. časť spomienok na kňaza Františka Revesa, ktorému sa v časoch prenasledovania Cirkvi podarilo zachrániť vyše sto ľudí, z toho 80 duchovných. Článok má podtitul Záchranca duchovných povolaní. Takmer 40 rokov bol F. Reves misionárom Slovákov vo Francúzsku a jeho život pripomína dobrodružno-kriminálny filmový príbeh. Čitatelia sa dozvedia napríklad aj to, že zachránil MUDr. Františka Šubíka (básnickým menom Andreja Žarnova), lekára známeho z kauzy Katyňský les.

Páter Milan Hromník sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti nedávno zosnulého biskupa Dominika Kaľatu SJ, ktorý zanechal úctyhodnú stopu v duchovnej službe v zahraničí počas totality a po páde režimu sa vrátil na Slovensko. Redakcia prináša aj článok biskupa Kaľatu s názvom  Zo spomienok na svätého Jána Pavla II.

V rubrike Hlasy a ohlasy sú uverejnené listy zo Slovenska i z Kanady, v ktorých sa čitatelia delia o svoje dojmy a postrehy z ich obľúbeného mesačníka.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Majkin problém s tajomstvami. Znovu deťom pripája aj motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

Najstarší jezuita na svete nedávno zomrel vo veku 102 rokov a pochádzal z Chile. Vedeli ste, že najstarší drevený kostol na Slovensku je v Hervartove a pochádza z 15. storočia? V rubrike Letom svetom sa dozviete ešte oveľa viac nových, povzbudzujúcich správ a zaujímavostí z kresťanského sveta.

Eva Žilineková ponúka ďalšie vydanie rubriky „Mami, nerieš…. Cez vzťah k synovi Približuje niektoré zaujímavé čriepky z rozhovorov so svojím synom. Tentoraz píše o obľúbených svätých, o duchovných knihách, ktoré pokladá za vitamín DK – teda dobrú knihu, a tiež o tom, ako jej syn ochotne pomáha.

***

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.