V sobotu 6. apríla počas slávnostného programu, ktorý sa uskutočnil na univerzite v Salzburgu bol do Európskej Akadémie vied a umení uvedený P. Peter Dubovský SJ v kategórii Theologia Universalis. Na slávnosti sa zúčastnili spolubratia zo Slovenska a Česka. P. Dubovskému blahoželáme.

Info a foto: Peter Buša SJ