Od septembra tohto roku pôsobí náš spolubrat o. Ján Burda SJ na Ukrajine ako kňaz spoločenstva Archa vo Ľvove. Jeho dennodenným poslaním je slúžiť a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na neustálu pomoc iných. Život a misiu opisuje on sám:

„Sláva Isusu Christu! – Pochválený buď Ježiš Kristus!

 Drahí priatelia,

ako viete/neviete, tak sa stalo, že vďaka predstaveným som sa ocitol na Ukrajine ako „kňaz spoločenstva Archa“ v meste Ľvov. Misiou Archy je dať domov alebo inak zlepšiť život ľudí s mentálnym postihnutím, aby nežili osamotení pri svojich rodičoch alebo v rôznych ústavoch.* Výsledkom vyše 10 ročnej zapálenej práce je našich päť programov (denných stacionárov) a jeden dom. Spolu sa staráme o 64 mentálne nedospelých ľudí vo veku 20-58 rokov, ktorých voláme priatelia (druzji). Dom slúži na dočasné bývanie troch asistentov a tých druhov, ktorých rodičia sú chorí, v nemocnici alebo odcestovaní a podobne. Na „týždňovky“ v ňom býva aj druh Volaďa, ktorý nie je z Ľvova.** De iure sme občianske združenie a štát nás nijako nepodporuje. To nám prináša väčšiu slobodu a menej administratívnej záťaže ale aj ťažkosti s financovaním našich asistentov a koordinátorov, ktorých je spolu 25. Všetky „stacionáre“ (zvyčajne spoločenská miestnosť, dielnička, kuchynka a WC) sú v priestoroch gréckokatolíckych farností, čo je pre nás veľký dar. Od Cirkvi ale nemôžeme čakať viac: je tu jej úplná odluka od štátu a tak ona sama často zápasí o ekonomické prežitie. Fungujeme hlavne vďaka zahraničným nadáciám, donorom a rôznym grantom, o čo sa stará jedna naša koordinátorka. Na programoch s našimi druhmi v rámci terapie vyrábame aj jednoduché veci (bižutériu, sviečky, pohľadnice, mydlá), zisk z ich komisionálneho predaja je však minimálny. Pri pobyte na Slovensku som si uvedomil, aký veľký rozdiel je v tom, ako žijeme my tu – v chudobnejšej krajine a s chudobnými, a ako sa žije u nás doma. 

Súčasťou terapie na každom stacionári je príprava desiaty a obeda pre všetkých (cca 15 porcií). Pri varení sa striedajú asistenti s dvoma alebo troma druhmi. Desiata je zvyčajne čaj a kúsok vianočky s džemom. Ak na obed je alebo hustejší boršč alebo druhé jedlo bez polievky. Najčastejšie mávame varené zemiaky, pohánku (hrečku) alebo cestoviny a k tomu niečo na obohatenie, najčastejšie zeleninu, výnimočne trochu nakrájaného syra alebo lacných párkov. Potraviny ako mliečne výrobky, mäso, ovocie, vajcia, keksy, ryby a pod. prakticky nemávame. Keď som o tom na Slovensku hovoril, ľudia spontánne reagovali tak, že mi chceli dať peniaze. To ma aj inšpirovalo napísať tento list. 

O čo teda ide? Na sviatok sv. Mikuláša by som rád vďaka vašej pomoci chcel dať našim druhom a asistentom darček – možnosť aspoň niekedy sa lepšie najesť a môcť si dovoliť niečo „výnimočné“. Váš dar bude prednostne použitý na zvýšenie kvality (pestrosti) a veľkosti našich porcií. Ak by niekto chcel prispieť aj na niečo iné, nebudeme sa brániť.*** Mojou túžbou je, aby sme si na desiatu mohli niekedy dovoliť jogurt a na obed mäso; ovocie – keďže je lacnejšie, aj častejšie. Pri miestnych cenách by vašich 10 eur znamenalo 1,5 vajíčka alebo 2,5 jablka pre každého z nás (64+25). Za 20 eur by každý stacionár potešilo 0,5 kg masla, 1 kg párkov alebo 1,5 kg kuracieho mäsa. No a za 30 eur by si každý z nás mohol na desiatu vychutnať vlastný jogurt. Ak teda súhlasíte s tým, že by ste pomohli sv. Mikulášovi takto potešiť náš Лярш Ковчег, nižšie je číslo účtu v ČSOB banke, na ktorý váš dar do 5.12.2019 môžete zaslať. Do poznámky / správy pre prijímateľa záväzne uveďte text, ktorý je nad číslom účtu. 

Ďakujem za vašu trpezlivosť dočítať tento list až potiaľto a vopred ďakujem za vašu podporu, vyjadrenú či už eurami alebo modlitbou za nás a našu misiu. Nech vám Pán žehná, máte štedrého sv. Mikuláša a po ňom krásne Vianoce!

O. Ján Burda SJ
a

Ak by ste chceli a mohli pomôcť tejto komunite Archa vo Ľvove, svoje dobrovoľné príspevky môžete zasielať kedykoľvek na číslo účtu:

SK15 7500 0000 0040 1648 7894
s poznámkou: Dar na misie – LVOV
a

Poznámky:
* Prvá komunita Archy vznikla v r. 1964 vo Francúzsku vďaka Jeanovi Vanierovi (1928 – 2019)

** Najviac o nás nájdete na Facebooku: LArche.Ukraine.Lviv

*** V takom prípade ma prosím vopred kontaktujte na môj e-mail: jburda@jesuits.net