Cestou do kňazského seminára v Košiciach sa Pápež František na chvíľu zastavil mimo programu v Exercičnom dome sv. Ignáca, aby pozdravil svojich rehoľných spolubratov, ktorí nemohli byť prítomní na svätej liturgii, ktorú Svätý Otec slávil dopoludnia pred Mestskou športovou halou v Prešove, keďže mali povinnosti spojené s organizáciou podujatia.

Svätý Otec s veľkou radosťou prijal najmä pozvanie predstaveného domu P. Jána Benkovského SJ, aby priniesol pozdravy a slová povzbudenia aj ľuďom, ktorí pracujú v kuchyni a pripravujú obed pre biskupov prítomných na liturgii.

Vo veľmi bratskej atmosfére sa František rozprával „medzi hrncami“ so skupinou kuchárov a s prítomnými rehoľnými sestrami z Congregatio Jesu. Nakoniec pred odchodom do Košíc udelil  všetkým svoje požehnal.

Foto: P. Antonio Spadaro SJ