V piatok, 21. januára, sa spolubratia zo Spoločnosti Ježišovej, rodina, univerzitná obec v Trnave, priatelia, kňazi, rehoľníci a široká verejnosť prišli rozlúčiť s P. Jurajom Dolinským SJ, ktorý náhle zomrel 15. januára v Prešove.

Svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorá bola spojená s pohrebnými obradmi, predsedal otec arcibiskup Ján Orosch.

V homílii sa prítomným prihovoril P. Jozef Šuppa SJ, ktorý okrem iného povedal:

„Niektorých ľudí si viac ceníme až vo chvíli keď ich strácame, tak by to mohlo byť aj pri nečakane rýchlom odchode P. Juraja. Pre nás jeho nečakaný odchod nie je stratou, ale príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar kňazského, rehoľného aj profesionálneho života. Poďakovať aj jemu samému za všetko to pekné a krásne, čo nám daroval svojim životom.

Juraj spoznal a uveril v lásku, ktorou nás Boh miluje, preto jeho život ani jeho smrť nezívajú prázdnotou. Svoj život naplnil láskou, ktorú znásobil talentami vo svojom povolaní kňaza, rehoľníka, profesora či dobrého a radostného človeka, ktorý aj posledné chvíle prežíval vo sviatostnej službe druhým a v ochote láskavo pomáhať.

Jeho náhly odchod nás učí, že život sa nemeria dĺžkou rokov ale hodnotami, ktorými žijeme. Podľa Kristovho evanjelia tými najlepšími hodnotami je láska plná pokornej úcty a viera vo večný, nový život“.

Na konci zádušnej sv. omše sa prihovorili, krstný syn, pán Andrej Luprich, rektor Trnavskej univerzity, profesor René Bílik, spolužiak zo seminára, P. Pavol Kruták SVD, P. Provinciál Jozef  Šofranko SJ ako aj predsedajúci otec arcibiskup Ján Orosch.

Zazneli krásne a silné slová vďaky za P. Juraja. Charakterizovali ho ako pokojného, chápavého kňaza, rehoľníka, veselého jezuitu, múdreho spovedníka, profesora cirkevných dejín, ktorý sa zapíše do dejín, nadšeného záhradníka, človeka, ktorého srdce videlo v komkoľvek priateľa. Charakterizovalo ho slovo služba. Bol správny, úprimný jednoduchý, ale hlavne blízky. Originál, ktorý vstúpil do životov mnohých.

Na záver P. Provinciál poďakovania všetkým, ktorí pomohli pripraviť a zorganizovať pohrebné obrady a poprosil o modlitby za dušu P. Juraja Dolinského i za Spoločnosť Ježišovu.

Po sv. omši nasledovali pohrebné obrady na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave, ktoré viedol P. Provinciál. Telesné ostatky Pátra Juraja Dolinského SJ boli napokon uložené do miestnej jezuitskej hrobky.

Homília P. Jozefa Šuppu SJ

Celý video záznam zádušnej sv. omše

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: TRUNI/Barbora Likavská