V dňoch 3.4. – 5.4. 2019 sa v Bratislavskom jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa uskutočnili tzv. Pôstne impulzy, t.j. krátke (cca 20-25 min.) prednášky k duchovnej obnove.

Tri „Pôstne impulzy“, ktoré uviedol P. Timotej Masár SJ, a ktorých audio záznam si môžete vypočuť, majú nasledovné názvy:

1. Prijať alebo odmietnuť? (3.4. 2019)
2. Odpustenie ako jedna z foriem prijatia (4.4. 2019)
3. Vďačnosť u sv. Ignáca (5.4. 2019)