DUCHOVNÉ CVIČENIA S INDIVIDUÁLNYM SPREVÁDZANÍM
20. – 28. august 2018

* * *

Duchovné cvičenia v tichu ponúkajú možnosť stráviť niekoľko dní so sebou samým a s Bohom. Vo väčšom vedomí si Božej prítomnosti si človek môže nielen utriediť svoje myšlienky a emócie, ale hlavne osobnejšie prežiť skutočnosť Božieho prijatia a tiež zachytiť osobitné pôsobenie Ducha sv. vo svojom živote.

Hlavnými piliermi sú osobná modlitba exercitanta (meditácia, reflexia, sv. omša a adorácia) a každodenné osobné stretnutie a rozhovor so sprevádzajúcim (Martin Benko SJ, Bernard Mišovič SJ). Ich veľkou výhodou je individuálny prístup ku každému účastníkovi.

Vnímať Božiu prítomnosť napomáha aj miestny park za kaštieľom. Dĺžku duchovných cvičení je možné prispôsobiť individuálnym potrebám účastníka a to v dĺžke od piatich do ôsmich dní. Maximálny počet účastníkov je osem. Príspevok za exercície, ktorý je €23 za deň, sa platí v hotovosti v deň nástupu na duchovné cvičenia.

Miesto: Centrum spirituality Loyola, dom Manresa, Nám. padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Prihlásiť sa je potrebné do 30. júna 2018 e-mailom na adrese: martinbenkosj@gmail.com.
Viac informácií na: +421 948 351 361.