Pápež František nás pozýva: V tomto mesiaci jún, venovanom osobitne Kristovmu Srdcu, si môžeme opakovať jednoduchú modlitbu: «Ježiš, daj, nech sa moje srdce podobá tvojmu». Takto sa aj naše srdce kúsok po kúsku stane trpezlivejším, veľkodušnejším a milosrdnejším. V slovách Svätého Otca môžeme počuť ozvenu Ježišovho pozvania: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

O to prosí aj apoštol Pavol v Liste Efezanom, keď si zohýna kolená pred Otcom a vyprosuje nám, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel náš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach, aby sme zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými poznať Kristovu lásku, ktorá presahuje každé poznanie.

Nemusíme si nasilu dokazovať, že srdce zohráva v našom živote rozhodujúcu úlohu. Veď Ježiš učí: Blahoslavení, šťastní sú tí, čo majú čisté srdce, lebo uvidia Boha. Máme túžbu mať čisté srdce? To znamená: Máme túžbu poznať Kristovu lásku a byť v nej zakorenení a upevnení? Pretože srdce, ktoré vie milovať pravou láskou, nenechá vstúpiť do svojho života čokoľvek, čo ohrozuje lásku, čo ju oslabuje alebo špiní. Keď pravdivo srdcom milujeme Boha a blížneho, potom je aj naše srdce čisté a môže uzrieť Boha. Svätý Pavol vo svojom hymne na lásku pripomína, že teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, ale v tej miere, v akej skutočne milujeme pravou láskou, stávame sa schopnými vidieť z tváre do tváre. Pamätajme si, že udržať si srdce čisté od všetkého, čo poškvrňuje lásku, to je svätosť. Nezabudnime na to!

V knihe Nesvätí svätci možno čítať príbeh, ktorý zažili pravoslávni mnísi, keď boli so speváckym zborom na Ďalekom východe, na strategickej základni vojenského letectva. Po bohoslužbe a koncerte ich dôstojníci pozvali na večeru. Po mnohých rokoch tam ľudia mali bohoslužbu prvýkrát. Bolo pochopiteľné, že na nich hľadeli so záujmom. Na začiatku večere sa pomodlili modlitbu Otčenáš. A modlil sa s nimi aj všetkými vážený a rešpektovaný generál. Na záver hostiny ho oslovili dôstojníci: Súdruh generál, videli sme, že ste sa prežehnali. Vážime si vás. Ale nechápeme. Vy ste už určite stihli porozmýšľať nad mnohým, o čom sme my ešte nerozmýšľali. Povedzte, pochopili ste za tie roky, čo je v živote najdôležitejšie, v čom je jeho zmysel? A armádny generál troška porozmýšľal a povedal: V živote je najdôležitejšie udržať si pred Bohom čisté srdce! Nech je to aj pre nás najdôležitejšie!

Nuž, chráňme si svoje srdce a čistíme si ho každý prvý piatok v spovedi a vo svätom prijímaní, lebo v srdci sa rodia túžby a rozhodnutia, ktorými utvárame svoj život.

Ježišu, daj, nech sa naše srdce podobá tvojmu Srdcu.

P. Jozef Šuppa SJ