Ústav pamäti národa v spolupráci s Múzeom obetí komunizmu vás pozývajú na prezentáciu publikácie JEZUITA JUDr. FRANTIŠEK PAŇÁK SJ APOŠTOL KOŠÍC.

Knihu predstaví jej zostavovateľ Mgr. František Neupauer, PhD. a cirkevný historik ThDr. Cyril Hišem, PhD. Sprievodné slovo bude mať P. František Sočufka SJ. Podujatie sa uskutoční 5. marca 2024 o 17.00 hod. v Múzeu obetí komunizmu, Moyzesova 24, Košice.

Nasledujúci deň 6. marca o 17.00 hod. sa uskutoční prezentácia knihy v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Zároveň bude prezentovaná aj publikácia z vydavateľstva Dobrá kniha 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 – 2020, ktorú zostavil P. Milan Hudaček SJ.

Zborník Jezuita JUDr. František Paňák SJ – apoštol Košíc predstavuje životné osudy predsedu slovenského študentského spolku Detvan v Prahe, jezuitu, politického väzňa a v záznamoch ŠtB evidovanej „nepriateľskej osoby“. V úvodnej časti publikácie jeho životný profil popisujú historici a pamätníci. Nasleduje séria autentických dokumentov v podobe článkov Františka Paňáka napísaných pod viacerými pseudonymami. Vďaka zachovalým listom z rodinných archívov môžeme spoznávať Františka Paňáka a jeho záujem o blízku rodinu, a to už od jeho študentských čias v Levoči, až po posledné obdobie života v Košiciach. Nechýba bohatý dokumentačný a obrazový materiál z rodinných archívov, archívov v Martine, v Prahe i z archívu ÚPN v Bratislave.

P. František Paňák je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností metropoly východného Slovenska v časoch normalizácie. Nazývajú ho Anjelom, či Apoštolom Košíc. Svojimi postojmi ovplyvnil viacero osobností, zvlášť kňazov košickej diecézy, no rovnako aj rehoľníkov a rehoľníčky, laikov i spoločensky a politiky aktívne osobnosti.