Pred sto rokmi sa narodil P. Štefan Smržík SJ, rehoľný kňaz zo Spoločnosti Ježišovej a dlhoročný misionár v Zambii.

Štefan Smržík SJ sa narodil 2 januára 1921 v severooravskej dedinke Vavrečka neďaleko Námestova rodičom Johane rod. Hoľma a Ignácovi Smržíkovým. Bol najstarším zo šiestich súrodencov: Agnešky, Johanky, Terezky, Agnesy II Matejkovej, Eleny Gibalovej, Márie Schmotzerovej, Ignáca a Ľudovíta a nevlastného brata Mateja Krasuľu.

Do ľudovej školy chodil v rodnej obci. Stredoškolské štúdium začal v Trnave v roku 1932 ako chovanec jezuitského ústavu Stanislavov. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30. júla 1937 a noviciát absolvoval v Ružomberku. Stredoškolské štúdium zakončil roku 1942 maturitou v Kláštore pod Znievom. Filozofiu študoval v rokoch 1942-1944 v Záhrebe a v Košiciach. Dva roky vyučoval na gymnáziu v Levoči. Teologické štúdiá začal v Ružomberku, ale dokončil ich v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite kde ho 15. júla 1948 vysvätili za kňaza.

Po vysviacke ostal pôsobiť v Ríme, v slovenskej sekcii Vatikánskeho rozhlasu; zároveň študoval slovanskú filológiu na štátnej univerzite, kde získal roku 1954 doktorát. Jeho dizertácia vyšla tlačou v anglickom preklade The Glagolitic or Roman Slavonic Liturgy (Hlaholská alebo rímska slovanská liturgia, Cleveland – Rím 1957). V r. 1957 odišiel ako misionár do Severnej Rodézie (dnešná Zambia) a pôsobil tam osemnásť rokov.

V rokoch 1959-1963 bol rektorom malého seminára v meste Mpima, potom pracoval na misijnej stanici Chingombe a Kabwe. V rokoch 1973-1974 bol tajomníkom jezuitského misijného predstaveného, v rokoch 1974-1975 tajomníkom biskupa v Lusake a jeho poradcom pre školské záležitosti. V januári 1976 prišiel na liečenie do Kanady. Na lekárske odporúčanie mu predstavení nedovolili vrátiť sa do Afriky a pridelili mu prácu v Kanade. V misijnom dome slovenských jezuitov v Cambridge, Ontario, pomáhal pri redigovaní mesačníka Posol, pri vydávaní kníh, organizovaní exercícií a duchovných obnov. Bol ekonómom misijného domu a vykonával pastoráciu po slovenských farnostiach v Kanade. Obdivuhodné boli jeho jazykové znalosti, či už svetových alebo afrických jazykov a nárečí, preto často vypomáhal v duchovnej službe aj kanadským Poliakom, Talianom, Chorvátom. V auguste 1995 ho vymenovali za predstaveného slovenských jezuitov v Kanade.

Napísal veľa článkov nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a francúzštine, ktoré uverejnil v slovenských a cudzích periodikách. Na Slovensku vyšili dva jeho preklady, preklad románu afrického autora Dominika Mulaisha Jazyk Nemého (Trnava 1995) a preklad románu Severa Baraldiho Svätá Alžbeta Uhorská (Trnava 1995).

Štefan Smržík zomrel 7. decembra 1996, pochovaný je na jezuitskom cintoríne – Jesuit Cemetery v meste Guelph, Wellington County, Ontario, Kanada.

Zdroj: Pamätnica slovenských jezuitov v Kanade 1952-1977, Cambridge 1977.
Foto: archív Martina Pavlika