Ignaciánska rodina sa v týchto mesiacoch pripravuje na slávenie Jubilejného roka, ktorý sa začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toho v roku 1521 pri vojenskej obrane pevnosti v španielskej Pamplone zasiahla delová guľa. Počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole sa mu do rúk dostal Život Krista a životopisy svätých. Ich čítanie a prehodnotenie jeho doterajšieho života v ňom prebudili túžbu po zásadnej zmene. Sv. Ignác sa rozhodol nasledovať Krista a s ním a v službe jemu, Večnému Kráľovi, prežiť zvyšok svojho života.

Do Jubilejného roka chceme aj my, priatelia sv. Ignáca, vstúpiť s otvorenosťou a túžbou, aby Pán premieňal i naše životy. Aby nás naučil – ako je to vyjadrené v motte tohto mimoriadneho roka – „vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“.

Od začiatku tohto roka sa každé dva týždne stretáva prípravný tím, tvorený zástupcami z radov jezuitov, sestier Congregatio Jesu, ďalej Spoločenstiev kresťanského života (CVX) a spoločenstiev Magis. Našou výzvou a cieľom pripravovaných projektov je predovšetkým budovanie ignaciánskej rodiny vzájomným spoznávaním sa ľudí žijúcich charizmou sv. Ignáca. Za nemenej dôležité považujeme hľadanie spôsobov a príležitostí ako sa deliť našou spiritualitou s druhými.

Veľmi by sme si priali, aby miestom osláv a prežívania Jubilejného roka boli spoločné osobné stretnutia. Ak nám to však obmedzenia a neistoty pandémie neumožnia, chceme využiť aj iné, on-line prostriedky komunikácie. Napokon, záleží nám predovšetkým na duchovnej blízkosti a spoločenstve.

Zverujeme naše prípravy aj blížiaci sa Jubilejný rok orodovaniu sv. Ignáca, aby všetky naše úmysly a projekty smerovali k službe a k chvále Boha!

Pripravil: Jakub Garčár SJ