Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás. Aj vďaka Vašej ochote poskytnúť nám 2% z Vašich daní sme mohli pomôcť na miestach kde pôsobíme. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie našich apoštolských aktivít v službe Vám.

Informáciu ako postupovať nájdete na stránkach rozhodni.sk

Z portálu rozhodni.sk si môžete stiahnuť potrebné tlačivá
(alebo z našej stránky už pripravené základné tlačivo).

Údaje o prijímateľovi:

15: Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 00599051 (musí byť zarovnané vpravo)
16: Právna forma: Cirkevná organizácia
17: Obchodné meno (názov): Spoločnosť Ježišova
18: Sídlo – Ulica: Panská
19: Súpisné číslo: 246/11
20: PSČ: 814 99
21: Obec: Bratislava

Tlačivá určené pre zamestnancov Vám vyplní a potvrdí zamestnávateľ, ktorého o to môžete požiadať súčasne s ročným zúčtovaním zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Alebo ich môžete vyplniť sami na základe potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. Potom obe tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane) môžete odovzdať do 30. apríla na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, alebo ich odovzdať nám a my ich pošleme na daňové úrady.

Fyzické a právnické osoby majú v daňovom priznaní zvlášť vyčlenené kolónky, kam vpisujú organizácie, ktorým chcú prispieť 2% zo zaplatenej dane.

Pokiaľ nie je vo vašich silách alebo možnostiach poukázať 2% z daní, prosím, informujte Vašich rodinných príslušníkov, priateľov, susedov, kolegov, prípadne aj firmy vo Vašom okolí.

V prípade nejasností a ďalších otázok sme vám vždy k dispozícii.

Ponúkame vám prehľad doposiaľ získaných a použitých 2 % z daní:

Rok 2022: 5282,57 Eur. Tieto finančné prostriedky sa požili na odborné semináre, kurzy a výcvik pre jezuitov v sociálnej a misijnej činnosti. Nákup ozvučenia a duchovnej literatúry pre exercičné domy. Návod na modlitbu. Podpora krajčírskej dielne pre utečencov. Kultúrno – vzdelávacie podujatie pre jezuitov v Trnave.

Rok 2021: 4815,55 Eur – zariadenie triedy pre deti v Trnave, nákup zariadenia pre Univerzitné pastoračné centrum, odborné semináre a kurzy pre jezuitov, podpora časopisov.

Rok 2020: 2418,63 Eur – nákup zariadenia pre Univerzitné pastoračné centrum, podpora štúdia a odborných seminárov pre našich študentov.

Rok 2018: 4896,85 Eur – zakúpenie odbornej literatúry na vzdelávanie, podpora na štúdia a odborných seminárov pre našich študentov

Rok 2017: 5598,37 Eur – podpora vydania našich časopisov, podpora vzdelávania.

Rok 2016: 5752,17 Eur – nákup odbornej literatúry na vzdelávanie do študentskej knižnice

Rok 2015: 3633,07 Eur – nákup odbornej literatúry na vzdelávanie

Link na overenie z notárskej komory SR: notar.sk

Ďakujeme za Vašu podporu,
Vaši jezuiti