V dňoch od 4. do 7. septembra sa v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo provinčné stretnutie slovenských jezuitov. Z dôvodu pandémie covidu sa toto provinčné stretnutie uskutočnilo po niekoľkých rokoch, aj preto bolo o to vzácnejšie. Príležitosť spoločne sa stretnúť určite potešila všetkých zúčastnených, ktorí mali niekoľko dní čas na priateľské rozhovory, zdieľania, uvažovania nad situáciou v Spoločnosti na Slovensku aj vo svete, ale aj na milé spomienky či pripomenutie si jubileí vstupov do noviciátu. Provinčné stretnutie umocnila tiež spomienka na zosnulého Pátra Provinciála Petra Bujka, ktorý náhle zomrel 3. septembra 2013. Aj preto prvý deň jezuiti cestovali do Novej Kelče, rodiska a miesta posledného odpočinku Pátra Bujka. Spoločná modlitba na cintoríne a následne zádušná sv. omša v kostole boli príležitosťou poďakovať za Pátra Petra. Keďže sa dedina nachádza pri vodnej nádrži Domaša, využili tiež príležitosť stráviť popoludnie na tomto peknom mieste a vychutnať si osviežujúcu vodu priehrady a jej krásne okolia.

Druhý deň, provinčného stretnutia bola na programe dopoludňajšia duchovná obnova. Jej témou bol aktuálny stav Spoločnosti Ježišovej. Páter Generál Arturo Sosa SJ predložil celej Spoločnosti na slávnosť sv. Ignáca z Loyoly (31.7.) dokument O stave Spoločnosti Ježišovej (De Status Societatis Iesu), správa bola predstavená na 71. Kongregácii prokurátorov a pozval Spoločnosť k examenu (duchovnej reflexii) o našej súčasnej situácii. V kontexte správy O stave Spoločnosti jezuiti strávili čas v modlitbe, aby si pripomenuli cestu Spoločnosti Ježišovej, slovenskej provincie aj každého osobnú za posledných šesť rokov, ďakovali za ňu a tiež sa pýtali kam nás vedie a pozýva Duch Svätý teraz. Popoludní bol čas na rozhovory a diskusiu o aktuálnych témach provincie.

Provinčné stretnutie skončilo na slávnosť Svätých Košických mučeníkov, patrónov Slovenskej provincie vo štvrtok, 7. septembra. Dopoludnia ešte P. Jaroslav Mudroň prostredníctvom pútavej prezentácie a prednášky zaviedol spolubratov do Svätej zeme a priblížil im púť sv. Ignáca, ktorý tu strávil necelý mesiac a tento rok si pripomíname päťsto rokov od tejto jeho púte.

Provinčné stretnutie vyvrcholilo ďakovnou slávnostnou sv. omšou v Kaplnke sv. Ignáca, ktorú celebroval Páter Provinciál Jozef Šofranko. V deň slávnosti Svätým Košickým mučeníkom všetci prosili pri tejto sv. omši za provinciu, ktorej sú Mučeníci patrónmi.

Za organizáciu pekného a priateľského provinčného stretnutia patrí veľká vďaka prešovskej komunite a provincialátu.

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: Peter Buša SJ, Martin Halčák SJ