V peknú slnečnú sobotu 25. mája sa uskutočnila tradičná púť jezuitov za povolania smerom na Trlenskú chatu. Zišlo sa na nej 26 jezuitov z Poľska, Čiech a Slovenska. Na úvod náš P. Provinciál Rudolf Uher SJ vyjadril radosť zo stretnutia, privítal pozvaných hostí, zablahoprial požehnanie oslávencovi P. Jozefovi Šofrankovi SJ a jubilantovi P. Ľubomírovi Pilarčíkovi SJ.

Petr Havlíček SJ z českej provincie slávil svoje „primície“ na Slovensku, kde študoval filozofiu v Bratislave ešte v minulom storočí. „Spoľahnúť sa úplne na Pána, alebo využiť iniciatívu – ako ťažkosť daru slobody“ – to bola jedna z myšlienok počas jeho príhovoru vo sv. omši.

Po kávičke a priateľskom občerstvení sme si pozreli a vypočuli prezentáciu s názvom Ignaciánska inšpirácia pre pastoráciu povolaní, ktorú si pripravil a zrozumiteľne predniesol slovenský páter Jakub Garčár SJ. Táto téma vyvolala celkom plodnú diskusiu.
Obsah prezentácie pátra Garčára pozostával z piatich bodov:
1. Pristupujme osobne
2. Disponujme pri hľadaní cieľa
3. Hľadajme Božie znamenie
4. Vysvetľujme hnutia
5. Sprevádzajme hľadaním

Po tomto ignaciánskom impulze sme si pokľakli pred eucharistického Krista a priniesli modlitbu chvály inšpirovanú slovami P. Pedra Arrupeho SJ: Prosím poznávajte Krista. On je najväčší ideál pre jezuitu. Celý náš život sa zakladá na jednej veci: na osobnej láske ku Kristovi. Musíme ju mať a byť presvedčení, že Kristus je aj dnes živý, je na nebesiach, v Najsvätejšej Eucharistii a žije aj v našich srdciach. Živý Kristus, ktorý je milujúci priateľ, ktorý za nás zomrel, posiela nás a učí nás.“ Prijali sme požehnanie so sviatosťou, predniesli Modlitbu napoludnie a pobyt v kaplnke sme ukončili našou hymnou Semper gaudebo.

A potom to prišlo. Vlastne neprišlo. Tradičné opečené prasiatko, tento rok, bolo nečakanou, ale napokon prijatou zmenou. Pizza od Taliana však chutila neskutočne. Pohostenie bolo kvalitné vďaka obetavej príprave a obsluhe Jozefa a Ivany Šablatúrovej, našich blízkych spolupracovníkov z Ružomberka.

A hlavne, že sme boli spolu, že sme zdraví a že sme sa povzbudili do ďalšej služby. Dovidenia v roku 2020, opäť v máji na Trlensku.

Peťo Sabol SJ, promótor povolania