V priebehu januára 2018 putovala po Kanade relikvia patróna misií sv. Františka Xaverského. Schránku s relikviou pravej ruky svätca priniesol z Ríma páter Michel Kolarčík SJ. Kanadský jezuita slovenského pôvodu sa v rozhovore pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News podelil so svedectvom o veľkom úspechu podujatia.

V rozhovore páter Kolarčík odpovedá aj na otázku o svojom vlastnom povolaní do jezuitskej rehole, ktoré zachytil ešte ako stredoškolský študent Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme koncom 60-tych rokov 20. storočia. Prezradil aj niečo o svojom záujme o amatérsky šport v kanadských univerzitných hokejových súťažiach.

Putovanie relikvie sv. Františka Xaverského (1506-1552) po Kanade sa konalo v závere 150. výročia vzniku Kanadskej konfederácie ako samostatného štátu, pri 170. výročí Arcidiecézy Ottawa a pri 30. výročí vzniku študentského katolíckeho združenia Catholic Christian Outreach.

Pravú ruku patróna misií, ktorý evanjelizoval Indiu, Japonsko a zomrel pri brehoch Číny, si uctili od 3. januára do 2. februára 2018 v štrnástich kanadských mestách. Relikviu uchovávanú v hlavnom jezuitskom kostole Chiesa del Gesù v Ríme priniesol do Kanady v špeciálnej priehľadnej schránke páter Michael Kolarčík SJ.

Rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme je Kanaďanom slovenského pôvodu. Ako vysvetľuje v rozhovore pre Vatican News, išlo o iniciatívu ottawského arcibiskupa Mons. Terrence Prendergasta SJ spolu s kanadskými jezuitmi a s kanadským katolíckym univerzitným študentským hnutím Catholic Christian Outreach, ktoré sa zameriava na evanjelizáciu.

Podľa svedectva pátra Kolarčíka akcia zaznamenala veľký úspech a vzbudila záujem, ktorý vysoko prevyšoval očakávania. Relikviu po 14 mestách Kanady sprevádzala skupina univerzitných študentov, ktorí celý priebeh putovania sprevádzali modlitbou.

Modlíme sa za to, aby sa toto putovanie relikvií pre vás stalo jedinečnou príležitosťou pre osobné stretnutie s Ježišovým láskavým srdcom“, napísali organizátori o cieli svojho snaženia. Ako duchovné ovocie vyprosovali pre Kanadu Božie dobrodenia, ktoré korešpondujú s charizmou sv. Františka Xaverského: obrátenie duší, formovanie misionárskych učeníkov plne odovzdaných do Božej vôle a tiež dar uzdravenia.

Pripravil: Jozef Bartkovjak, SJ
Foto: Laura-Anne, Photographer http://laura-anne.ca

www.vaticannews.va