Už v poradí 11. krát putovali jezuiti v poslednú májovú sobotu k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline pri Ružomberku, aby sa spoločne modlili a prosili za nové povolania. Intuícia, ktorú mal P. Peter Bujko SJ, keď inicioval vznik týchto pútí bola, že potrebujem miesto prijatia, kde sme prijatí Bohom, a že prichádzame k našej Matke, Panne Márii, ktorá nám ukazuje. Osemnásť jezuitov z Bratislavy, Ivanky pri Dunaji, Trnavy, Piešťan, Ružomberka, Prešova a Košíc v Trlenskej doline pútnikov privítalo nádherne slnečné počasie a sviežo zdravý liptovský vzduch.

Spoločný program, ktorý pripravil promótor povolaní P. Peter Girašek SJ začal sv. omšou v Kaplnke Panny Márie Snežnej, ktorej predsedal Páter Provinciál Jozef Šofranko SJ. V kázni sa spolubratom prihovoril P. Peter Girašek. Pripomenul okrem iného aj slová generálneho predstaveného P. Pedra Arrupeho SJ, ktorý povedal: „Prosím poznávajte Krista, on je najväčší ideál pre Jezuitov. Celý náš život sa zakladá na jednej veci, na osobnej láske ku Kristovi. Musíme ju mať a byť presvedčení, že Kristus je aj dnes živý, je na nebesiach, je v najsvätejšej eucharistii a žije aj v našich srdciach. Živý Kristus, ktorý je milujúci priateľ, ktorý za nás zomrel, nás posiela a učí nás. Skutočne potrebujeme toto vnútorné presvedčenie. Kristus je aj dne živý a miluje nás viac než ktokoľvek iný. On nás povolal a posiela nás cez Spoločnosť do celého sveta. To nám dáva istotu. Buďme si na jednej strane vedomí svojej ohraničenosti vo veľkej úlohe pracovať pre Cirkev a svet a na druhej strane si buďme vedomí toho, že nie sme sami, ale že Kristus je s nami“.
Na záver kázne P. Peter pripomenul: „Púť za povolania je aj exámenom pre nás samých. Čo je v mojom srdci vo vzťahu k provincii, k našej vlastnej identite, aby sme neostávali v neúteche. Nech nám nikdy nechýba vďačnosť a dôvera. Prosme si o milosť spoznávať Krista v našich životoch, na ceste možno našich frustrácií a nenaplnenia, aby sme stretli Krista ako toho, ktorý kráča s nami“.

Po sv. omši nasledovala adorácia, počas ktorej jezuiti ďakovali za osobné povolanie a prosili za nové povolania pre Cirkev a Spoločnosť Ježišovu. Pred spoločným obedom sa P. Peter prihovoril spolubratom na tému: „Pastorácia povolaní ako pracovať pre Boha alebo konať Božie dielo?“ Púť zakončil spoločný obed a bratské zdieľanie. Dobré jedlo a nálada ešte umocnili úprimnú radosť jezuitov zo vzájomného stretnutia.

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: Peter Buša SJ, Martin Halčák SJ