V piatok 12. februára 2021 uplynulo 90 rokov od slávnostného spustenia Vatikánskeho rozhlasu. Toto dielo založené Gulielmom Marconim na žiadosť Pápeža Pia XI, bolo zverené jezuitom. Jeho úlohou je  informovať, prinášať hlas pápeža do celého sveta a šíriť evanjeliovú nádej. Od roku 2015, kedy bolo zriadené Dikastérium pre komunikáciu, bol Vatikánsky rozhlas integrovaný do komunikačných inštitúcií Vatikánu. Produkcia vatikánskych médií pokrýva celkovo 49 jazykov, z toho 41 jazykov má miesto aj v hlasovej podobe vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu.

V Ríme pracuje okolo 20 jezuitov každodenne na rozhlasovom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu. Význam svojej práce a úsilie v tejto službe Cirkvi pri príležitosti významného jubilea približujú traja z nich.

Jozef Bartkovjak SJ, Slovenská sekcia

Môj obľúbený adrenalínový šport

Osem rokov vediem slovenskú sekciu Vatikánskeho rozhlasu, jednu z tých menších. V tíme pracujeme traja. Okrem toho, aby sme boli zdrojom informácií z Vatikánu sedem dni v týždni, ponúkame ľuďom preklad osviežujúcich slov Svätého Otca. Používame rôzne kanály: portál Vatican News, Vatikánsky rozhlas, Facebook a každý deň zasielame newsletter prostredníctvom mailu.

Vatikánsky rozhlas je rodina národov, „vykúpený Babylon“. Ukazuje tiež ako si v Cirkvi navzájom pomáhame laici, kňaz a sestry. My jezuiti vďaka našim sľubom môžeme byť slobodní obetovať všetko pre poslanie, a to aj vďaka podpore komunity. Tiež je tu jasná reťaz generácií: môžem povedať, že nachádzam inšpiráciu pri hľadaní „magis“ (viac) vo veľkých predchodcoch, ktorí pracovali na slovenskom programe dlhé roky, a tak aj my pripravujeme a motivujeme mladých jezuitov pre toto poslanie.

Apoštolát na poli médií je pre mňa „adrenalínový šport“. V tejto misii nachádzam širokú škálu výziev. Prvou je byť s Bohom, ináč všetko úsilie je zbytočné. Potom výzva byť schopný počúvať a rozlišovať kde je pravda, nachádzať zmysel v strede zmätku a klamstiev ktoré sú vo svete. Tiež výzva byť verným tlmočníkom toho, čo hovorí a robí Pápež. V neposlednom rade výzva vedieť vybrať vhodný prostriedok, hlasový alebo multimediálny, ktorý sa prihovorí srdcu Slovákov.

 

Sanjay Dilip Ekka SJ, Indická sekcia

Oslovenie dokonca aj pre hinduistov a moslimov

Keď som v roku 2015 ukončil svoju formáciu (treťou probáciou), bol som poslaný do Vatikánskeho rozhlasu v Ríme. Musím sa priznať, že to bolo pre mňa nečakané a náhle. Cítim však potechu a som vďačný Bohu, ktorý ma pozval, aby som prijal toto poslanie.

Na začiatku bolo dodržiavanie každodenných termínov pre rozhalsové vysielanie dosť náročné. Bolo to niečo ako maratón. Musel som byť v strehu a pracovať do neskorej noci, aby som bol pripravený včas. Preložil som prejavy, homílie a katechetické učenia Svätého Otca spolu s cirkevnými dokumentmi, vrátane Fratelli tutti do hindčiny. Náš program v hindčine sleduje tiež mnoho hinduistov a moslimov v Ázii.

Mňa osobne dojala a dotkla sa práca pri tlmoćení pápežových správ: sú vždy prístupné. Neustále teda dostávame spätnú väzbu od našich poslucháčov. Mnohí vyjadrili, že náš program sa dotýka ich  srdca a to ma utvrdzuje v mojej misii. Ľudí môžeme oslovovať posolstvami od pápeža. Preto sa musíme v tejto práci namáhať ešte viac.

Komunikácia posolstva Svätého Otca prostredníctvom vatikánskeho rozhlasu hindským poslucháčom univerzálnej cirkvi mi priniesla skutočnú radosť a naplnenie. Táto misia ma skutočne premieňa.

 

Nguyễn Văn Yên SJ , Vietnamská sekcia

Budovanie mostu s mladými Vietnamcami

Vatikánsky rozhlas oslavuje svoje 90. výročie. Program s vietnamským jazykom, ale zároveň oslavuje 40 rokov svojej existencie v tejto rozhlasovej inštitúcii Cirkvi.

Jezuiti založili vietnamský program v roku 1980 a túto iniciatívu viedli 5 rokov. Neskôr sme 23 rokov chýbali vo Vatikánskom rozhlase. V roku 2008 boli po prvýkrát vyslaní dvaja vietnamskí jezuiti, aby vykonali svoju pastoračnú prax v rámci vietnamského vysielania. V tom čase viedol túto sekciu dominikánsky kňaz. Osobne som tiež robil svoju prax vo Vatikánskom rozhlase v roku 2010 … a neskôr som sa vrátil v júli 2019, aby som nahradil pátra dominikána, ktorý odišiel do dôchodku.

Svoju misiu vo vietnamskej sekcii si predstavujem ako budovanie mostu medzi Rádiom Vatikán (Vatican News) a Cirkvou vo Vietname. Cirkev vo Vietname je mladá, tak vo svojej histórii, ako aj v tomto členstve, s veľkým počtom mladých dospelých. Z toho dôvodu obsah nášho vysielania, ktorý je vhodný pre mladé a dospelé publikum ponúkame aj prostredníctvom sociálnych médií.

Pripravili: Peter Buša SJ, Jaroslav Šofranko SJ
Zdroj a foto: jesuits.global, vaticannews.va