Pre Ignaciánsky jubilejný rok čilský jezuita Cristóbal Fones zložil pieseň s názvom Rana. Text napísal španielsky jezuita José María Rodríguez Olaizola. Pri príležitosti otvorenia Ignaciánskeho roka bola pieseň urobená v troch jazykoch: španielsky, anglicky a francúzsky.
Spievajú jezuiti: Cristóbal Fones, Phillip Ganir e Benoît Thevenon.