Pozývame vás zažiť jedinečnú skúsenosť medzinárodného spoločenstva a ignaciánskej spirituality – letný program Magis.

V dňoch 23. – 31. júla 2019 sa v Litve a Lotyšsku  uskutoční MAGIS EUROPE 2019. MAGIS je medzinárodný program pre mladých vo veku 18 – 35 rokov, ktorý vychádza z ignaciánskej spirituality. Kľúčovou časťou programu sú tzv. experimenty (pozri: http://www.magis2019.eu/experiments), počas ktorých sa účastníci rozdelení do cca 15-členných medzinárodných skupín učia „hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach“.
Experimenty sú rozdelené do niekoľkých základných kategórií: putovanie, spiritualita, ekológia, služba, umenie a kultúra.

Viac o programe MAGIS nájdeš na stránke www.magis2019.eu

MAGIS EUROPE 2019 bude pozostávať z dvoch častí:
23. – 28. júl – Experimenty
29. – 31. júl – Záverečné spoločné stretnutie (Kaunas, Litva)

TÉMA tohtoročného programu MAGIS EUROPE je „To know, love and share!“ („Poznať, milovať a zdieľať“) –
REGISTRÁCIA potrvá do 15. mája 2019.
Prihlásiť sa možno TU
Cena programu je 120 €