Pozývame ťa, na rorátne sv. omše, ktoré budú 5. a 12. DEC ráno štvrtok 6.30 do UPeCe Trnava. Príď prežiť čaro rannej sv. omše pri sviečkach so svojimi priateľmi.a

História rorátiek:
Možno pre niektorých úplne neznáme slovo roráty, pre iných nosí v sebe čaro adventu.

Sú to spevy a ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super …“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti…“
Rorátne sv. omše sa pri svetlách sviečok slávili každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra.
Na roráty chodili celé rodiny. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima, a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo.