Ešte pred odchodom pátra Františka Kovaľa, SJ na nové pôsobisko do Košíc mu za jeho službu osobne poďakoval Jaroslav Demko, rektor KU. Počas stretnutia vyzdvihol veľký duchovným príklad pátra Kovaľa, predovšetkým v jeho skromnosti, obetavosti, ale najmä ľudskosti a priateľskosti. Na novom pôsobisku v Košiciach mu teda želáme veľa duchovných síl a tvorivosti v službe evanjeliu!

Páter Kovaľ pôsobil na KU ako univerzitný kaplán od roku 2012. Jeho ďalším pôsobiskom sa od februára 2019 stal jezuitsky dom na ulici Komenského v Košiciach, kde bude vykonávať funkciu predstaveného domu.