Spoločnosť Ježišova, v spolupráci s rodičmi z rodinných svätých omší pri bratislavskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa a uršulínskom Kostole Loretánskej Panny Márie, usporadúva v poradí už 13. ročník Salvatorfestu.

Prijmite naše pozvanie na tohtoročný Salvatorfest,
ktorý sa uskutoční v sobotu 29. 9. 2018 v Ivanke pri Dunaji.

Program sa začne svätou omšou vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji o 12h15. Hlavným celebrantom bude páter Branislav Dado SJ a slávnostným kazateľom páter Peter Sabol SJ. Po svätej omši bude nasledovať pohostenie a program v areáli kaštieľa.

Na toto sobotné podujatie s rodičmi a deťmi z nášho bratislavského kostola pozývame jezuitov, našich priateľov a spolupracovníkov a tiež dobrodincov našej rehole aj z iných našich komunít.