Čo prináša septembrové vydanie časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová upriamuje pozornosť na kríž. Pripomína nám: „Pozeraj naň, pretože ti dáva silu kráčať vpred… Kríž nás učí tomu, že v živote je neúspech i víťazstvo. Musíme byť schopní prijať prehry s trpezlivosťou… Ježišov kríž je naše víťazstvo.“

Úvodník s názvom Povolanie ku svätosti dáva do pozornosti, ako sa možno posväcovať cez spoločenstvo. Ono „umožňuje tiež pravú duchovnú skúsenosť, ako to bolo v prípade svätcov Benedikta a jeho sestry Školastiky, či Augustína a jeho matky Moniky…Takéto zážitky možno prežívať aj vo farnosti, v rodine…“  Máme vždy pamätať na tri dôležité slová „dovolíš, ďakujem, prepáč“, ktoré budujú každé spoločenstvo. To je len niekoľko myšlienok z pápežovho formačného dokumentu, ktorý Posol prináša na pokračovanie vo voľnom prerozprávaní.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti  svätého Ignáca Loyolského – zakladateľa rehole jezuitov. Autorka približuje jeho duchovný rast: „Kým nezmenil svoj život, s obľubou vyhľadával spoločnosť urodzených a vzdelaných šľachticov, po obrátení túžil už iba po jednoduchosti a v pokore sa porozprávať s chudobnými žobrákmi… Nevynechal ani jedinú príležitosť, aby mohol pokoriť svoju pýchu… Obdobie prežité pokáním, modlitbami a nábožným rozjímaním prinieslo bohaté ovocie.“

Na obohatenie duchovného života čitateľov páter Milan Hromník ponúka svoje podnetné Úvahy k ružencu svetla.

V rubrike Apoštolát modlitby autorka Andrea Eliášová pripomína svedectvá týkajúce sa modlitbového úmyslu pápeža Františka na mesiac október – sprevádza ho myšlienka z evanjelia o „blahoslavených lačných a smädných po spravodlivosti a blahoslavených prenasledovaných pre spravodlivosť.“

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka tentoraz objasňuje cez morálne pokyny svätého apoštola Pavla, čo pre katolíkov znamená milovať Ježiša Krista, prečo ho oslovujeme božským titulom „Pán“, prečo je Ježiš najväčším vzorom pre svet a čo znamená rozlišovanie pod vedením Ducha Svätého.

Keď išlo o duše, nerátala čas ani prekážky: takto v rubrike V radosti i bolesti  charakterizuje autorka Andrea Eliášová blahoslavenú Matku Alfonzu Máriu Eppingerovú. Pri príležitosti 1. výročia jej blahorečenia približuje jej čnosti a svedectvá ľudí, ktorí si ju uctievajú. Spomína skúsenosť sestry Kataríny Krištofovej, postulátorky procesu jej blahorečenia, ktorá sa delí o zaujímavosti spojené s exhumáciou tela Matky Alfonzy a hovorí aj o tom, ako nenápadná mystička – zakladateľka rehole Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – pomáha ľuďom dnešnej doby.

Článok Svätí košickí mučeníci z pera jezuitu pátra Jozefa Šuppu SJ pripomína 400. výročie hrdinskej smrti týchto troch mužov, z ktorých ani jeden nepochádzal zo Slovenska. Autor opisuje ich život, čnosti, ale aj dobu a prostredie, v ktorom pôsobili. Čitateľ sa dozvie, kde si možno uctiť ich relikvie. Článok dopĺňajú modlitby za vernosť svedomiu, za vernosť kňazov, za Slovensko, za vzájomné porozumenie.

Jedného dňa dostal pápež František vnuknutie poukázať na dôležité poslanie starých rodičov a ľudí v pokročilom veku pri odovzdávaní životnej múdrosti mladším. A tak sa zrodila kniha Podeľme sa s múdrosťou. Starí ľudia z viac ako tridsiatich krajín sa v nej delia o svoje skúsenosti, poznatky, príbehy zo života. Pápež na mnohé svedectvá reaguje. Kniha obsahuje krásne portréty starých ľudí a vytvára tak pestrú, pútavú mozaiku. Redakcia Posla prináša úryvok z knihy a dáva tak do pozornosti hodnotné dielo, ktoré sa oplatí mať v každej rodine: ako pohladenie duše, inšpiráciu a povzbudenie v ťažkých časoch či sprevádzanie v čase choroby.

Páter Milan Hromník si v rubrike Z našich dejín opäť všíma stopy kresťanstva v názvoch našich miest a obcí. Z jeho postrehov je zjavné, že u nás, vďaka Bohu, je naozaj dosť takých, ktoré pripomínajú postavu svätého Ondreja, Michala, Mikuláša, Štefana, Pavla, Vavrinca a ďalších.

Sme naozaj šťastní? Túto otázku kladie v rovnomennom príspevku mladá autorka Barbora Adamková. Uvažuje nad tým, z čoho pozostáva životné šťastie, kde ho ľudia hľadajú a v čom ho nachádzajú. Upozorňuje, že v hektike našej doby nie je vôbec jednoduché nestratiť zo zreteľa trváce hodnoty. Nabáda k tomu, aby sme zverili každý deň a svoje plány Bohu. Veď „on chce, aby sme boli šťastní“, aby sme všetky prekážky zdolávali s ním.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému: Prečo je dôležité chrániť prírodu? Nechýbajú ani motivačné otázky.

Počet pútnikov vo Svätej zemi stále rastie, vlani prekročili hranice Izraela už štyri milióny pútnikov. Prečo majú v Žiari nad Hronom takzvané „dobré skrinky“, čo je v nich a komu slúžia? V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia aj ďalšie zaujímavosti zo sveta Cirkvi a života kresťanov.

V rubrike Mami, nerieš… sa tentoraz herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi zamýšľa nad službou lektorov v chrámoch. Opisuje svoju nedávnu skúsenosť a pripomína, na čo by dobrí lektori Božieho Slova nemali zabúdať.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.