Čo prináša septembrové vydanie časopisu Posol?

Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Sedembolestná – učeníčka a Matka. Pápež František priznáva, že keď sa večer modlí Anjel Pána, pripomína si aj sedem bolestí Panny Márie ako spomienku na Matku Cirkvi. Vysvetľuje svoj postoj k tejto hlbokej téme.

Prijímať Božie slovo znamená prijímať Krista, pripomína Svätý Otec v úvodníku zameranom na končiaci sa Rok Božieho slova. Hovorí o rozličných spôsoboch, ako možno prijímať do života Božie slovo. Odporúča nosiť vždy pri sebe malé vreckové evanjelium, čítať si z neho a premýšľať o ňom.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti veľkého jezuitského misionára svätého Františka Xaverského. Opisuje rodinu, z ktorej pochádzal, dobu, v ktorej žil, talenty, ktorými oplýval. Približuje jeho osudové stretnutie so svätým Ignácom z Loyoly a tiež apoštolát, ktorému sa venoval po svojej kňazskej vysviacke.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje osobnosti svätej Hildegardy z Bingenu a jej láske k prírodnej medicíne, liečeniu bylinkami. Obracali sa na ňu v listoch s prosbami o radu mužské i ženské rehole, biskupi aj opáti. Emeritný pápež Benedikt XVI. napísal, že mnohé jej odpovede sú platné aj pre nás.

Pomoc Matky Alfonzy v čase pandémie – pod týmto titulkom sa ukrýva svedectvo, o ktoré sa delí s čitateľmi sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa. Píše o sile a účinkoch vytrvalej modlitby v zložitom prípade jednej súčasnej slovenskej rodiny.

Autorka Anna Abasová sa v príspevku Čítame ho s láskou vyjadruje o hodnotách, ktoré spolu s blízkymi nachádza a oceňuje v mesačníku Posol. Aj ona patrí do veľkej duchovnej rodiny čitateľov tohto časopisu, ktorí si navzájom pomáhajú modlitbami. Ďalší príspevok nazvala Svedectvo vzájomnej úcty a delí sa v ňom o radosť zo stretnutia so svojou bývalou študentkou zdravotnej školy.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje téme Od daru k odpusteniu. Vysvetľuje Božie odpustenie podľa Nového zákona, poslanie Pána Ježiša ako záchrancu z hriechov; Ježišovo vykupiteľské poslanie v Matúšovom evanjeliu i v ďalších spisoch Nového zákona.

Onkológia ako „univerzita“ plná svedectiev a poznania – tak nazvala svoje svedectvo autorka Andrea Eliášová. Píše o tom, ako prežíva ťažkú chorobu svojej priateľky Janky, čo všetko dokáže náročná choroba zmeniť v živote človeka a s čím sa stretla počas návštev tejto chorej v nemocnici milosrdných bratov.

Pod článkom Ježišovo Srdce stále pomáha je podpísaná ako autorka prispievateľka Mária. Ponúka svoju skúsenosť so šírením úcty k Božskému Srdcu v jej rodine i vo farnosti. Ďakuje Ježišovmu Srdcu za svoje uzdravenie z ťažkej choroby v mladosti, ako aj za ochranu celej rodiny. Dáva tým podnet na zamyslenie pre čitateľov. K článku sú pripojené Prisľúbenia Ježišovho Srdca, ktoré autorka spomína.

Páter Milan Hromník zaostril pozornosť na Loretský jubilejný rok vyhlásený pápežom Františkom. Vo svojom článku približuje históriu pútí do Loreta spojenú s prenesením nazaretského Svätého domčeka do Talianska, opisuje zistenia archeológov k tejto téme. Čitatelia sa tak viac dozvedia o úcte k Loretskej Panne Márii – patrónke kresťanských rodín.

Páter František Sočufka SJ v rubrike Z našich dejín pripomína 50 rokov od založenia vydavateľstva Dobrá kniha, ktoré začalo svoj plodný tlačový apoštolát ešte v Kanade počas rokov totalitného režimu u nás. Autor píše o začiatkoch tejto misie, o činnosti slovenských jezuitov v USA a Kanade.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti knihu Ohnisko lásky – meditácie o Litániach k Ježišovmu Srdcu, ktorej autorom je obľúbený profesor Svätého písma Jozef Búda (1898-1994). Meditácie vydal ešte v totalite pod pseudonymom. Vydavateľstvo Dobrá kniha tento duchovný klenot vytiahlo zo zabudnutia, aby sa čnosti Pánovho Srdca mohli stať znovu predmetom záujmu čitateľov, aby si aj vďaka týmto úvahám našli cestu k Ježišovi a objavili jeho lásku k nám.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Vetríček a Kvapôčka – s dôležitým mravným posolstvom vysvetľujúcim biblickú tému narodenia svätého Jána Krstiteľa. Nechýbajú ani motivačné otázky pre najmenších.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, ktorá európska krajina najviac podporila katolícke misie; aký skutok kresťanskej lásky prejavili členovia komunity svätého Egídia väzňom odsúdeným na smrť; alebo čo je nové v kňazských seminároch v Nemecku. Rubrika prináša aj ďalšie zaujímavosti zo života Cirkvi.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.