Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.

Úmysel našich biskupov: Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti Božej vôli.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Existuje ešte ďalší spôsob, ako zničiť druhého, pri ktorom nejde o krajiny, ale o ľudí. Je to trest smrti. Svätý Ján Pavol II. jasným a pevným spôsobom deklaroval, že tento trest je na morálnej rovine neadekvátny a na trestnoprávnej rovine už nie nevyhnutný. Nie je možné, aby sme cúvli od tohto postoja. Dnes jasne tvrdíme, že „trest smrti je neprijateľný“, a Cirkev sa rozhodne zasadzuje za návrh, aby bol zrušený na celom svete.

Chcem podčiarknuť, že je „nemožné predstaviť si, žeby dnes štáty nato, aby uchránili pred nespravodlivým agresorom život druhých ľudí, nedisponovali iným prostriedkom ako trestom smrti“. Osobitnú závažnosť predstavujú takzvané mimosúdne alebo mimozákonné popravy, ktoré sú „úmyselnými vraždami spáchanými niektorými štátmi a ich agentmi, často zdôvodnené ako konfrontácie s delikventmi alebo prezentované ako nežiaduce dôsledky rozumného, nevyhnutného a úmerného použitia sily na aplikovanie zákona“.

„Argumenty proti trestu smrti sú početné a dobre známe. Cirkev vhodne podčiarkla niektoré z nich ako možnosť existencie súdneho omylu, využívanie daného trestu totalitnými a diktátorskými režimami, ktoré ho aplikujú ako nástroj potláčania politického nesúhlasu alebo prenasledovania náboženských a kultúrnych menšín, všetkých obetí, ktoré sú pre ich príslušné legislatívy „zločincami“. Všetci kresťania a ľudia dobrej vôle sú teda dnes povolaní bojovať nielen za zrušenie trestu smrti, či už je legálny alebo nelegálny, vo všetkých svojich formách, ale aj za cieľ zlepšiť väzenské podmienky s úctou k ľudskej dôstojnosti osôb zbavených slobody. A toto ja spájam s doživotím. […] Doživotie je skrytý trest smrti“.

Pripomínam, že „ani vrah nestráca svoju osobnú dôstojnosť a Boh sám sa stáva jej garantom“. Rozhodné odmietnutie trestu smrti ukazuje, pokiaľ až je možné rozpoznať neodňateľnú dôstojnosť každej ľudskej bytosti a uznať, že má na tomto svete svoje miesto. Pretože ak to neodopriem najhoršiemu z kriminálnikov, neodopriem to nikomu, dám všetkým možnosť deliť sa spoločne o túto planétu napriek tomu, čo nás môže rozdeľovať.

(Z Encykliky pápeža Františka Fratelli tutti, 263. 267-269)

 

 

V krátkom videu, ktoré publikovalo ústredie Apoštolátu modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) vysvetľuje Svätý Otec dôležitosť tohto úmyslu nasledovne:

„Každý deň viac a viac rastie vo svete «nie» trestu smrti. Pre Cirkev je to znakom nádeje. Z právneho hľadiska nie je nevyhnutný. Spoločnosť môže účinne potláčať zločinnosť bez toho, aby definitívne vzala páchateľom možnosť napraviť sa.

Vždy, v každom rozsudku, musí byť okienko nádeje. Hrdelný trest neponúka spravodlivosť pre obete, ale skôr živí pomstu. A oberá o každú možnosť napraviť eventuálny justičný omyl.

Navyše je trest smrti morálne neadekvátny, lebo ničí ten najdôležitejší dar, ktorý sme dostali: život. Nezabúdajme, že až do poslednej chvíle sa človek môže obrátiť a zmeniť. A vo svetle evanjelia je trest smrti neprípustný. Prikázanie «nezabiješ» sa vzťahuje tak na nevinného, ako aj na vinného.

Preto prosím všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zmobilizovali za zrušenie trestu smrti na celom svete.  Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.“

Cirkev jednoznačne odmieta trest smrti

Počnúc sv. Jánom Pavlom II. sa pápeži v posledných desaťročiach dôrazne vyjadrili proti používaniu trestu smrti. Pápež František v roku 2018 urobil ďalší krok, keď schválil nový odsek v katechizme, v ktorom jasne odsúdil trest smrti a vyjadril odhodlanie Cirkvi dosiahnuť jeho úplné zrušenie.

Podľa údajov OSN približne 170 krajín trest smrti zrušilo, zaviedlo moratórium na jeho vykonávanie v legislatíve alebo v praxi, alebo pozastavilo popravy na viac ako 10 rokov. Napriek tomu sa trest smrti naďalej uplatňuje v 55 krajinách na rôznych kontinentoch.

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va, pixabay.com