Od septembra 2019 pôsobí náš spolubrat o. Ján Burda SJ na Ukrajine ako kňaz spoločenstva Archa vo Ľvove. Jeho dennodenným poslaním je slúžiť a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na neustálu pomoc iných. Zaslal nám opäť list, v ktorom opisuje svoju prácu v tomto diele a zároveň prosí o finančnú pomoc.

Drahí naši priatelia – Sláva Isusu Christu!

Po dlhšom čase sa vám opäť ozývame z Ľvova. Začína sa jeseň, čas návratov a upokojenia. Deti opäť chodia do škôl, rodičia do práce, život sa vracia do zvyčajného rytmu. Vďaka Bohu aj my v Arche fungujeme už takpovediac stabilizovane. Od znovuotvorenia našich piatich stacionárov v júli sme si už viac-menej zvykli na pravidelné umývanie rúk, meranie teploty, dezinfekciu, sedenie len na vyznačených miestach či denné vychádzky. Tieto protiepidemické opatrenia zvládame viac-menej ľahko. Ale iné sa nám prijímajú s ťažším srdcom: len vlastná strava (na stacionároch teraz nevaríme, každý si „obed“ prináša z domu), zákaz objímania sa (fyzického kontaktu), žiadne stretnutia celého Spoločenstva… Z Božej milosti sa v Arche nik z nás zatiaľ nenakazil, ale i tak sa ešte nie všetci druzji medzi nás, ako oni vravia, na robotu, vrátili. Ich rodičia sa z obáv pred novým koronavírusom rozhodli, že dočasne zostanú doma. S takými druhmi sú asistenti v spojení aspoň telefonicky alebo cez pravidelné návštevy a ja ako duchivnyk každý týždeň pripravujem krátky list s obrázkami, v ktorom sa im (a celému Spoločenstvu) pokúšam objasniť nedeľné Evanjelium.

Veľmi nám chýbajú spoločné mesačné stretnutia a liturgie, oslavy kruhľakiv s diskotékou (tých z nás, ktorí v poslednom čase oslávili okrúhle narodeniny), neorganizovali sme celodenný festival Archa Priateľstva na námestí, posledný piatok v mesiaci sa nekonajú pravidelné porady a formačné stretnutia asistentov a ostatných pracovníkov Archy. Mali sme len dva jednodňový výlety, jedno krátke stretnutie rodičov našich druhov a minulý týždeň, v obmedzenom režime, 4-dňový tábor s ubytovaním blízko Ľvova. Náš Budynok (komunitný dom na dočasné ubytovanie druhov) je už pol roka prakticky bez druhov.

Máme však aj niečo nové. Vďaka umiestneniu v grantovej schéme a podpore susedského supermarketu sa chystáme rozbehnúť výrobu a predaj pirohov. Máme nádej, že k stacionárom tak pribudne naša prvá „chránená dielňa“. Projekt Pirohy od druhov mal fungovať už od leta, aj ten však pribrzdila korona. K dnešnému dňu však už máme zrekonštruované výrobné priestory, vybrané potrebné zariadenia, vyskúšané recepty. Ostáva ešte doriešiť problém s kapacitou elektrickej prípojky a môže sa začať „novota a nádej“, ako rozšíriť možnosti práce našich druhov a zároveň si popri tom privyrobiť na ďalšiu existenciu. S veľkou dôverou v Božou pomoc vkladáme do tohto projektu úsilie, čas aj prostriedky.

Ak sa toto dielo podarí, budeme pre Archu potrebovať nové auto. To nahradí náš VW Caddy, ktorý už 10 rokov slúži na zásobovanie stacionárov všetkým potrebným a zároveň, podľa možností, aj ako auto našej riaditeľky, ekonómky či pre moju „putovnú sakristiu“. Tento náš Kadik sa stane zásobovacím vozidlom novej pirohárne.

Dnes vám teda píšem aj preto, lebo by ste mohli vedieť o niekom, kto by na nové (ojazdené) auto pre nás mohol chcieť prispieť. Do 23. októbra tak bude môcť urobiť na číslo účtu, ktoré je na konci tohto listu. Po tomto dátume budú všetky prostriedky prevedené na Ukrajinu, možno rovno na účet pôvodnému majiteľovi nášho budúceho autíčka. V stredu 28. októbra 2020 budeme mať v celej Arche „Deň modlitby a poďakovania“ za našich dobrodincov. A so stacionárom Nazaret za nich budeme sláviť aj sv. liturgiu. Aby im náš dobrý Boh, milosťou svojho Svätého Ducha, daroval do sŕdc veľa lásky, aby ich potešoval svojou blízkosťou, liečil rany tela aj duše a vždy im dával radosť z toho, akí sú krásni a ľúbení v jeho očiach. Lebo pred ním sme všetci krásni – zdraví aj chorí, starí aj mladí, tichí aj veselí… Naši druzji by to vedeli povedať krajšie a presvedčivejšie, než ja. Len oni nerozprávajú po slovensky – a niektorí slovami nerozprávajú vôbec. O to viac hovoria ich oči, ich gestá a hlavne srdcia.

Drahí naši priatelia, podporovatelia: Boh vám žehnaj! Ďakujeme zo srdca za všetko, osobitne za modlitby za nás a naše Spoločenstvo. Buďte zdraví a „fajní“ (to vám praje náš Miron).

Zo a za spoločenstvo Archa Ľvov (Лярш-Ковчег Львів)

O. Ján Burda SJ
Ľvov, 23. september 2020

 

A ešte údaje pre prípadných darcov. Poznámka, že ide o dar pre nás, je dôležitá.

Dar na misie Lvov A
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1648 7894; BIC: CEKOSKBX

Ďakujeme!
PS: najviac o nás možno nájsť na Facebooku: LArche.Ukraine.Lviv